Sist oppdatert: 26.12.2017 19:42

Klassebilder fra 2006–2011

 

I forbindelse med skolejubileet er det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Vi publiserer alle disse bildene. Ikke alle er fra avslutningsåret.

 

2006

Foran fra venstre: Sondre Digene, Tor Heine Åslibråten, Eirik Fossholm, Lasse Aaslie, Lars Erik Skoglund, Bjørnar Andrè Bjørnstad, Andreas Kaiser
Bak : Maren Vestrom, Merethe Bakke, Marit Fossholt, Elisabeth Sukke (lærer). Kristine Bakke, Mari Grøv, Tone Kulterud

2007

Foran fra venstre: Kent Hømanberg, Kristian Nordby, Sabine Fjeldstad, Silje Kulterud
Bak : Ellen Skrinde Øverby (lærer) Caroline Kulterud, Anne Elisabeth Lønningen, Gaia Dietrichson Nesheim

2008

Foran fra venstre: Janne Brenna, Tor Andreas Koteng, Alexander Hegdal
. rekke: Tina Grøvslien, Kristoffer Kulterud, Linn Therese Nes,  Lise Fekjær Skogly, Jofrid Lønningen (lærer)
Bak : Anders Berg Stensrud, Petter Grønbeck

2009

Foran fra venstre: Anne Mathea Digene, Ellen Skrinde Øverby (lærer), Ingunn Fossholt
Bak : Silje Åsheim, Mikkel Lie, Frida Tala

2010

Foran fra venstre: Ania Kulterud, Sunniva Berg, Ida Kulterud, Renate Kjensrud, Thea Hansebakken
Bak : Christian Brenden, Jon Fossholt, Henrik Fossholt, Tom Pandur Ellen Skrinde Øverby (lærer)

2011

Fra venstre: Mona Ildiko Hegdal, Ivar Slettebråten Iversen, Stine Fekjær Skogly, Siri Berg Stensrud, Svenn Arne Kulterud, Fredrik Kulterud,  Joakim Aaslie, Hanne Bjørgan, Xander deVries, Gudbrand Grytnes Jordet