Sist oppdatert: 27.12.2017 19:32

Sterke og trygge barn og unge i Sør-Aurdal

 

IDA BLÅFJELLDAL


Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens psykisk helse og livskvalitet.

 


Prosjektgruppa: Gunnhild Leite, Toni Andre Solhaug, Inger Randi Kleven, Mirian Øyhus Mikkelsgård, Ida Blåfjelldal og Linda N. Fjeld

 

 

Satsingen er et bidrag til kommunene for å oppfylle folkehelseloven. Sør-Aurdal kommune søkte om midler, og fikk tilskudd til et forprosjekt/ kartleggingsarbeid.

Målsettingen for oss er å skape en felles forståelse for kommunens arbeid med barn og unge, slik at vi i fellesskap bidrar til sterke og trygge barn og unge i Sør-Aurdal. Når vi har oppnådd målene, vil de ulike tiltakene og tjenestene fungere i et fellesskap, og utfylle hverandre.

 

Med begrepet sterke og trygge barn og unge, mener vi at de kommunale tjenestene og lokalsamfunnet som helhet sammen bidrar til å gi en grunnmur som gjør barn og unge i stand til å mestre livets opp- og nedturer. Slik bidrar vi til å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Prosjektgruppa består av prosjektlederne Mirian Ø. Mikkelsgård og Ida Blåfjelldal, lærerne Gunhild V. Leite og Toni Andre Solhaug, og spesialpedagog Linda N. Fjeld.

 

Gruppa har vært i gang siden september 2017. Styringsgruppa består av prosjektlederne, og tjenestelederne Anne Kirsti Sørumshaugen(Helse og familie) og Inger Randi I. Kleven(Oppvekst og kultur).


Videre fremdrift i prosjektet er at det på nyåret skal utføres en kartlegging blant alle ansatte i barnehage, skole og helse, for å finne ut hva tjenestene gjør for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. På den måten håper vi å se ressurser og utfordringer fra tjenestenes perspektiv.

 

Vi prøver å samle alle steinene i grunnmuren av prosjekter og tiltak, slik at vi kan se alt i en helhet og finne ut hvilke steiner som mangler i grunnmuren fra kommunale tjenester og lokalsamfunnet for at barna våre skal bli best mulig i stand til å mestre livets utfordringer.