Sist oppdatert: 28.12.2017 22:23

Kan gå mot færre kommunestyrerepresentanter

 

ARNE HEIMESTØL

 

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 19.12. at formannskapet skal velge tre representanter til å se på antall kommunestyrerepresentanter fra neste kommunevalg.

 

Sør-Aurdal kommune har nå 25 kommunestyrerepresentanter. Kommunelovens § 7.2 sier at det må være minst 11 representanter i kommunestyret i kommuner som ikke har mer enn 5 000 innbyggere.

 

Reduseres antall kommunestyrerepresentanter, kan det bety en innsparing i blant annet møtegodtgjørelse og reduserte utbetalinger for tapt arbeidsfortjeneste.

 

Andre kommuner i Valdres

Øystre Slidre har 21 representanter i kommunestyret. Nord-Aurdal har 25 – med over dobbelt så mange innbyggere som Sør-Aurdal.


I 2013 vedtok Vestre Slidre å redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 21 til 17. I denne kommunen ble det også vedtatt å redusere antall formannskapsmedlemmer fra sju til fem. Fordi det er langt flere formannskapsmøter enn kommunestyremøter, bidro også dette til reduserte kostnader.