Sist oppdatert: 29.12.2017 17:58

Kommunal vigsel

 

Fra nyttår blir kommunal vigsel et alternativ til å gifte seg i én av kirkene i Sør-Aurdal. I kommunen vår er det ordfører, varaordfører eller én rådmannen bemyndiger som kan gjennomføre kommunal vigsel.

 

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene fra 1. januar 2018. Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018. Det innebærer at fra dette tidspunktet vil det være kommunene, og ikke lenger domstolene, som har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge.

Vil ha høytidelig ramme
Kommunestyret fikk denne saken til behandling 19. desember. Som hovedregel gjennomføres kommunale vigsler på fredager i tidsrommet 12.00–16.00. Tilbudet er gratis dersom minst én av brudefolkene er bosatt i kommunen.

 

Vigsler vil, dersom ikke annet er avtalt, skje på Tingvoll, og kommunestyret vedtok enstemmig at det må benyttes egnede lokaler til vigselsseremonien. "Lokalene må utformes slik at vigselen oppleves høytidelig for brudefolkene."

  • Her kan du lese saken kommunestyret behandlet.