Sist oppdatert: 30.12.2017 19:04

Bedre føreropplæring - færre drepte

 

TRAFIKKFORUM

 

Det er 70 år siden færre er blitt drept på norske veier. Foreløpige tall viser 106 drepte i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. I 1947 var det til sammenligning 94 mennesker som mistet livet i trafikken.

Ser vi nærmere på gruppen bilførere, ser vi at ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Mens ungdom tidligere har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken, er det altså en bedring blant de yngste, samtidig som risikoen øker for de eldste. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler.

 

De kjører de tryggeste bilene - likevel øker risikoen. Hvorfor blir så mange menn over 45 drept i trafikkulykker?


– Noe av årsaken til at færre blir drept, er selvfølgelig at det har blitt bedre veier og sikrere biler, men dette forklarer ikke at ungdom i dag er mindre utsatt for risiko enn tidligere, samtidig som risikoen øker blant godt voksne. Aldersgruppen over 45 har gjennomgående nyere og sikrere biler enn ungdom, men likevel er det altså en økning av bilførere over 45 som blir drept i trafikken.

– Vi mener bestemt at dette skyldes endringer i føreropplæringen. Uerfarne førere i dag har en helt annen føreropplæring bak seg, som i større grad setter dem i stand til å vurdere risiko og ta riktige beslutninger. Ungdom blir derfor stadig tryggere i trafikken. De eldre bilførerne er gjerne gode på faktakunnskap og grunnleggende kjøreferdigheter, men mangler kanskje det overordnede perspektivet som unge bilførere lærer i dag, sier daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik.

Ikke bare faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter
– Menn over 45 vil si menn som kjørte opp for over 25 år siden. Mens det den gangen ble fokusert mest på faktakunnskap og grunnleggende kjøreferdigheter, skal den norske føreropplæringsmodellen i dag ta utgangspunkt i at førere skal få nødvendig øving og erfaring i å samhandle med annen trafikk, vurdere risiko, opparbeide selvinnsikt og å ta gode og selvstendige beslutninger med lav risiko.

Ulykkesutviklingen siden den nye føreropplæringsmodellen ble innført i 2005, viser at føreropplæringen har stor betydning for risikonivået i trafikken.

Uerfarenhet har alltid vært sett på som en risikofaktor, men det er oppsiktvekkende at det nå er de erfarne førerne som øker på ulykkesstatistikken, samtidig som antall drepte totalt sett går ned.

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.