Sist oppdatert: 08.12.2017 12:06

Hva er egentlig ytringsfrihet?

 

SIRI RUUD
Med stor forundring leser jeg på Hedalen.no fra siste møte i formannskapet i Sør- Aurdal kommune at en representant fra SP har kritisert en ytring fra undertegnede om et privat politisk utspill fra Reidar Schlytter i et kommunestyremøte.

Dette utspillet ble tilbakevist av Sør- Aurdal Arbeiderparti. ‘’ Vi må ha respekt for meningsforskjeller ‘’, sa SP- representanten. Ja, det er nettopp det vi må ha. Derfor finner jeg hennes kritikk helt overflødig. Hun viser da ingen respekt for mine meninger og min ytring. Men det lever jeg godt med, for ytringsfrihet gjelder for alle, også for meg.

HVA ER EGENTLIG YTRINGSFRIHET ? HVEM HAR YTRINGSFRIHET ?
I FNs Menneskerettserklæring står det å lese:

‘Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke , motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel uten hensyn til landegrenser. ( ART. 19 )

Denne ytringsfriheten regner jeg med at alle politikere kjenner til, også i SP. Det er ikke slik at kun politikere har rett til å ytre meninger, men vi har alle den samme ytringsfriheten. Altså ingen spesiell rett for ‘ Kong Salomo’.

Denne SP- representanten sa også at politikk handler om å få fram alle meninger. Ja, sant nok. Nettopp derfor er alle frie ytringer viktige i et reelt demokrati.

Det forundrer meg også at formannskapsmøtet ikke ble lukket da min ytring ble kritisert. Denne framgangsmåten kan føre til at mennesker som ønsker å formidle en ytring, faktisk kan få ‘’ munnkurv’’. Slik kan vi ikke og skal vi ikke ha det.

I Norge er ytringsfriheten grunnlovsfestet og videre regulert gjennom ulike lover. Vi bør være takknemlige for å leve i en rettstat der individet står sterkt. Jeg er også takknemlig for at vi har en presse som lar alle få bruke ytringsfriheten sin.

Til slutt vil jeg oppfordre leserne til å benytte denne gode muligheten vi har til å kunne ytre våre meninger, gjerne på Hedalen.no eller andre fora.