Sist oppdatert: 08.12.2017 14:16

20171208 Sør Aurdal er en flott kommune!

 

SOLVEIG LIE

Selv om den burde vært litt større. Men dører bør være åpne, og nedskrevne lover må følges!

Kanskje er Sør Aurdal kommune en kommune der ytringsfriheten står sterkere enn i mange andre kommuner. Det er fordi frie ytringer får god plass på hedalen.no. Noen ganger også i Avisa-Valdres.

Det kan ikke være noe bedre for noen kommune enn at folk flest får ytre seg fritt. Det burde alle folkevalgte ta imot med ære. På den måten skapes det vekst. For der alle er enige- eller ikke tør være uenige- der skapes det ingen vekst.

Til dem som kunne tenke seg å bosette seg i kommunen, vil jeg si at dere velger en kommune der folk er engasjerte, og der folk har frie ytringer, og der folkevalgte lytter til ulike meninger.

Tenk hvor mange engasjerte innbyggere Sør Aurdal kommune kan få etter hvert!

Solveiglie1@gmail.com
97114530