Sist oppdatert: 31.01.2017 14:02

Den digitale verden – er vi klar for den?

  HELGA PERLESTENBAKKEN

Samfunnet har i alle år vært i endring. Det er viktig at alle deltar og henger med i utviklingen og endringene som skjer. Endringene går raskere og raskere, men jeg undres på om det går i for raskt tempo for mange av oss (eller er det alderen som gjør at man føler det slik?).

Myndighetene digitaliserer i et svært raskt tempo, kanskje for mange, i et altfor raskt tempo? Vi skal kommunisere med det offentlige på nye måter og helst via selvbetjeningsløsninger. Det er digipost, altinn, ditt nav osv. Hvor blir det av servicen i offentlig sektor når f.eks. pensjonister ikke lenger mottar oversikt over pensjonsutbetalingen i posten, men må gå inn på ditt nav for å finne ut hva skattetrekket i den månedlige utbetalingen utgjør?

Det er fortsatt en del personer som av ulike grunner ikke har anskaffet seg pc eller nettbrett. Noen ser ikke behov for å delta i den digitale verden, andre ser seg kanskje ikke i stand til å ta dette i bruk. Den digitale verden blir dermed utilgjengelig for enkelte. Mange pensjonister blir avhengige av bistand fra sine barn eller andre familiemedlemmer for å få ut «lønnsslippen» sin. Men hva med deM som ikke har denne muligheten?

Den enkeltes valg eller muligheter må respekteres. Uansett om vi deltar i den digitale verden eller ikke, er vi alle like verdifulle og må respekteres for den man er.