Sist oppdatert: 14.02.2017 14:10

Stolt - nær - framoverlent – skikkelig
 

  ØYSTEIN FOSSHOLT

Hedalen, Sør-Aurdal og Valdres har gjennom de siste årene hatt utfordringer. Noen har vi skapt sjøl, og andre utfordringer kommer av seg sjøl. Disse må løses på best mulig måte for at livet i en fjellregion og ei bygd fortsatt kan leves, slik at vi kan videreføre noe godt og framtidsretta til neste generasjon.
Overskrifta er lånt fra min arbeidsplass, og er et mål, en visjon og noe vi strekker oss etter i hverdagen.

Hedalen er ei bygd jeg setter veldig stor pris på, den plassen jeg omsider fant ro, og der vi har planer om å leve det gode familieliv i årene som kommer. Jeg som er vokst opp her, visste om kvalitetene som bygda har, men mine kjære har også fått merke kvalitetene, og det skal bygdefolket være stolt av.

Hedalen er ei levende bygd, fullt av organisasjoner, lag og foreninger. Disse er med å gjøre bygda til det den er. Husk at hver enkelt av dere gjør en innsats som er helt avgjørende for at vi trives, og at ung som gammel har mange fritidsaktiviteter.

To foreninger jeg kjenner godt, er Idrettslaget og skytterlaget. Hvis man ser hva disse har utrettet de siste  tre årene, blir man bare imponert. Det er investert millionbeløp, alt dette er tilgjengelig for alle. Og anleggene er verdt et besøk.

Mange mener at vi trenger barnefamilier, og det er det nok mye rett i. Men, hvis vi ser på alle de driftige pensjonistene og alle aktive i besteforeldre-generasjon, forstår vi fort at vi hadde stått uten utrolige mange tilbud.
Så vi er avhengig av dere alle. Og tusen takk for jobben du gjør. Vær stolt!

Sør- Aurdal har vært gjennom et utall driftstilpasninger, noe har blitt driftstilpasset uten mange protester, andre ting har skapt stort engasjement og uro. Jeg tror dessverre uroen, usikkerheten og konsulentregningene har gjort mer skade enn bot i perioder. Mennesker glemmer fort, og det kan jo være en fordel. Kommunen styrer mot et overskudd, og det gjør at vi kan se lyst på framtida.

Vi må ha de viktigste tilbudene i nærområdet, uten dem dør bygdene. Bolig, skole, barnehage og jobb er en forutsetning for at barnefamilier slår seg ned og blir en del av Hedalssamfunnet.  Jobb lar seg gjerne ordne, eller man kan pendle en periode. Barnehagene i kommunen har dessverre også vært utsatt for en såpass skarp sparekniv at fleksibiliteten har blitt helt borte. Barnehageplasser i kommunen er kommet opp til vurdering, og jeg tror at Sør- Aurdal vil vise seg enda mer attraktiv med to barnehageopptak i året.

Bolig og utleieboliger er mangelvare i dalen. Jeg vil oppfordre huseiere som sitter på ledig bolig, om å leie ut til en barnefamilie. Tre nye familier vil kanskje gi både barnehageunger, skoleunger, arbeidskraft, dugnadsvilje og enda flere engasjerte innbyggere i kommunen vår.

Sør- Aurdalshallen er vedtatt, Bagn trenger ny gymsal og kommunen trenger svømmehall. Jeg synes kanskje staten setter mange kommuner i en slags «tilskuddsfelle». Det blir brukt mye kalkulator for å se hva som utløser mest mulig tilskudd, uten at det nødvendigvis gjør at vi får det optimale for akkurat vår kommune. Jeg mener at et mindre svømmebasseng og et deilig varmt terapibasseng hadde gitt babyer, barn, pleietrengende og eldre en god badeopplevelse.

Men, den dagen en eventuell Sør- Aurdalshall tærer for hardt på kommuneøkonomien, og eneste utvei blir skolenedleggelser i ytre del, da blir jeg så inderlig skuffet, og skillsmisse fra MIN bygd er eneste utvei. Men sånne tanker skal man ikke ha, og det skal aldri gå så gæli.

Kommunene har lav arbeidsledighet, det finnes mange arbeidsjern både i kommunale og i private jobber. Jeg tror mange i kommunale jobber har merket sparekniven, disse løper nå litt ekstra fort for at vi som bor i kommunen, fortsatt skal få gode tjenester.

Hedalen har mange arbeidsplasser i tilknytning til hyttemarkedet. Fledda, Søbekkseter og Teinvassåsen er regulert for nye tomteområder. Teinvassåsen er spesielt spennende, og med stort potensial med oppgradering av eksisterende hytter, men også nye fine hyttetomter. Hedalsfjellet, med kort avstand til det sentrale østlandsområdet vil også i framtida være et attraktivt område. Det er flere nyetableringer i bygda, og det skjer utrolig mye spennende på mange områder. Det betyr at vi må være framoverlent, og tenke på hvordan vi kan ta vår del av «turistkaka». Hytteeiere i dag benytter seg mer og mer av tilbud i nærområdet. Men, da kreves det gründertanker, serviceånd og ståpåvilje fra bygdefolk som ønsker å skaffe seg et levebrød eller en nisjevirksomhet. Det skapes mye her i dalen, og den er full av ressurspersoner.  Vi må tørre å satse. Det er nå toget går.  Prat positivt om hverandre, «spille hverandre gode», sa Eggen.

Hedalen har gjennom generasjoner blitt utfordret og prøvd sentralisert.
Noen tjenester blir naturlig borte, og det godtar et bygdesamfunn. Sentraliseringsspøkelset er en trussel mot alle småbygder, men hvordan bygda møter utfordringen, er noe forskjellig. Men blir vi truet med nedleggelse av noe som kan true hele bygdesamfunnet, da samler vi våre beste menn og kvinner.

Hedalen.no og Avisa-Valdres er til tider utsatt for sterk kritikk, hedalen.no og andre lokale bygdesider gir bygdefolk, utflyttere og turister god informasjon om hva som rører seg i lokalsamfunnet. Ja, Arne, du kan nok virke krevende, spørrende og kritisk. Men, hvilken informasjon tror dere vi hadde gått glipp av, tror dere ikke noen kommunale vedtak hadde gått oss travle småbarnsfamilier hus forbi uten Arne? Når det blåser som verst rundt lokalpressen, husk at også Trump og hans menn til tider synes journalistene er veldig plagsomme.

Jeg har stor tro på lokalsamfunnet, kommunen og Valdresregionen.
Det skapes verdier, det skapes nye staute og skikkelige Valdres-barn som en dag skal føre regionen videre. Vi må alle jobbe hver eneste dag med å se muligheter, og prøve å gjøre vårt for at vi fortsatt eksisterer når neste generasjon skal gå veien videre.

Jeg veit at vi klarer det; vær stolt, nær, framoverlent og skikkelig!