Sist oppdatert: 01.02.2017 22:26

Falske nyheter

  SOLVEIG LIE

Falske nyheter ser ut til å være vår tids svøpe. Før var “det som stod i avisa” alltid riktig. Hadde det “stått i avisa” var det ikke mer å lure på. Vi stolte på alt vi leste for det “stod jo i avisa”!

Men slik er det ikke lenger. Visst er det slik at journalister kan jukse med informasjon. Det har de gjort lenge. Journalister selger jo tekster. For ikke å snakke om at til og med en stor redaksjon som NRK Nyheter jukser helt bevisst. Jfr. “Romkvinnesaken” som NRK kjørte i beste sendetid en lørdag i januar 2013. (Jfr.”Romkvinnesaken”)

Innslaget var på over 8 minutter og alle trodde vel det de så. NRK valgte å utelate informasjon som–ikke passet inn i programmet”. NRK ble senere dømt i PFU for historieforfalskning. Hvor mye historieforfalskning tror vi på?

Falske nyheter sprer desinformasjon. Man kan tenke seg at man har hatt noen hundre “venner” på Facebook og lagt ut nyheten om at i løpet av 2020 skal det komme firefelts motorvei fra Nes til Åslie i Hedalen. Så legges med et bilde av Hedalen Stavkirke. For da blir det litt mer sant.

Det er mange som “likes” den nyheten og deler den med alle sine hundre venner. Det kan bli tusenvis. I tillegg selges det “likes” fra Bangladesh til 20 NOK pr 1000 “likes”, så det er ingen grense for mange “likes” denne nyheten kan få. Nyheten premieres ved å få mye oppmerksomhet. Men er det “ordentlige” nyheter eller “falske” nyheter?

Det kan være slik at de “nyhetene” vi ønsker oss, ikke kommer. Og de “nyhetene” som kommer – de ønsker vi oss ikke.

Hva er “riktige” nyheter? Det er i hvert fall ikke det vi får lettest – på nettsidene. Hvis vi skal ha “riktige” nyheter, må vi nok kanskje sammenligne “nyhetene” nå med “nyhetene” før. For alt har en historie, og all historie er bakover i tid. Det kan bli vanskelig å se framover hvis man ikke samtidig ser bakover.