Sist oppdatert: 24.02.2017 19:30

Godt økonomisk resultat for 2016

  ARNE HEIMESTØL
Assisterende rådmann, Karin Stegarud, ga torsdag kommunestyret en orientering om hvordan de ikke-reviderte regnskapstallene for fjoråret ser ut. I 2016 hadde Sør-Aurdal et netto driftsresultat på 13,5 millioner kroner og et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner
.

Skatteinntektene var 3,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Disposisjonsfondet er nå på 23 millioner kroner. Mindreforbruket kan benyttes til å styrke disposisjonsfondet.