Sist oppdatert: 04.02.2017 17:36

Hedalen Misjonsforening stiftet

  ARNE HEIMESTØL

Hedalen Orientmisjon og Hedalen Normisjon ble onsdag 1. februar slått sammen til én forening. Den nystiftede foreningen er nå eier av Hedalen Bedehus sør i bygda.

Hedalen Misjonsforening er tilsluttet Normisjon og arbeider i samsvar med lovverket for denne organisasjonen.

Foreningens formål er å fremme kristent liv og kunnskap i Hedalen og bidra til misjon både hjemme og ute. Alle som gir sin tilslutning til foreningens basis og formål, kan bli medlem av foreningen.

  • Her kan du lese lovene som ble vedtatt for den nye foreningen.

  • Protokollen fra det konstituerende møtet finner du her.

Hedalen Bedehus
Hedalen Misjonsforening eier Hedalen Bedehus (Gnr.100/Bnr.6). Et eget styre på tre medlemmer skal stå for drift, vedlikehold og utleie av huset.