Sist oppdatert: 11.01.2017 21:19

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne

 

OLAF SØBEKKSETER
Lions club Vassfaret arrangerte i november oppfriskningskurs i «Mitt valg» for 10 lærere fra skolene HBU, SAUS og Bagn. I desember blei det gjennomført grunnkurs for nye lærere, på Gjestegården i Hønefoss, sammen med lærere fra Ringeriks-skolene. Her deltok seks lærere fra Sør-Aurdal.

 


Kursholder Tonje Torsnes

«Mitt valg» brukes i alle barnehager og skoler i Sør-Aurdal, og vi er stolte av å finansiere dette!

Siden oppstarten i år 2001 har vi nå hatt 7 grunnkurs, 6 oppfriskningskurs, 2 kurs om seksuelle overgrep og vold mot barn, og 3 foreldresamlinger.
Mitt valg er helhetlig livslæring, og setter barn og unge i bedre stand til å ta rette valg. Det gir sosial kompetanse og emosjonell tankegang, og er et fint verktøy for å bedre klasse/skolemiljø mot mobbing og bruk av rusmidler.
Sør-Aurdal har valgt å bruke dette programmet i barnehager og skoler.

Tulipanaksjonen som gjennomføres i slutten av april, tilfører lions midler som gir oss muligheten til å holde fram med dette forebyggende arbeidet. Vi håper derfor at så mange som mulig vil støtte opp om dette tiltaket, og bidra til at årets tulipanaksjon blir vellykket.