Sist oppdatert: 12.01.2017 23:05

Varsler videreutdanningsplan

 

ARNE HEIMESTØL

I fylkesmannens kommunebilde for 2016 leser vi at Sør-Aurdal kommune i liten utstrekning bruker videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» for å dekke sitt kompetansebehov i skolene
.
 

Dette skriver fylkesmannen:

Kravet til at lærere skal ha relevant utdannelse i de fagene de underviser i, er forsterket. Kompetansekravene som tidligere gjaldt ved tilsetting av lærere, blir nå utvidet til å gjelde alle lærere. I løpet av de neste ti årene må norsk-, matematikk- og engelsklærere på barnetrinnet ha minst 30 studiepoeng fordypning i faget for å undervise. På ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng fordypning i faget for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk.

Tall fra GSI viser at 36 prosent av lærerne i Sør-Aurdal, som underviser i disse fagene, mangler formell kompetanse. Mest kritisk er det i engelsk på barnetrinnet og norsk og matematikk på ungdomstrinnet. Det er Fylkesmannens inntrykk at kommunen i liten utstrekning bruker videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» for å dekke sitt kompetansebehov.

Vi har spurt tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven hva som er status i denne saken nå. Her er svaret vi har mottatt:

Kartleggingen er gjennomført på skolene, og på kommunenivå skal planen for skole være ferdig til 1. mars. Dette skoleåret har vi to lærere som får et tilbud i matematikk innenfor «Kompetanse for kvalitet». Tidligere har vi hatt to lærere på engelsk, en lærer på norsk, en lærer på rådgivning og en rektor som har tatt rektorutdanning.