Sist oppdatert: 17.01.2017 17:42

Folkevalgt i Sør-Aurdal

  MAGNHILD HUSEBY, KOMMUNESTYREREPRESENTANT OG LEDER I SØR-AURDAL HØYRE

Å få lov til å leve i et demokrati som Norge er stort. Å få lov til å delta aktivt i demokratiet er enda større. Demokratiet fungerer fordi innbyggerne engasjerer seg. SSB meldte i 2015 at ca. 7 % av befolkningen i Norge er medlem av et politisk parti. Dette synes jeg er et lavt tall, og jeg håper flere i kommunen vil velge å engasjere seg i politiske partier. Det er hyggelig, lærerikt og utfordrende å være folkevalgt i Sør-Aurdal!

For å sikre tryggheten i kommunen og utnytte de mulighetene vi har, må vi tilpasse oss nye virkeligheter. Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Da er det ikke alltid at gårsdagens løsninger er tilstrekkelige. Å bygge Sør-Aurdal for fremtiden betyr gradvise endringer. Reformer og nye løsninger er nødvendige. Endringene er ikke et mål i seg selv, men vi som lokalpolitikere og vi som samfunn må håndtere endringene. Jeg mener at vedtakene i kommunestyret i for liten grad reflekterer dette. Vi må tørre å ta sjanser og erkjenne at status quo ikke alltid er den beste løsningen.

En av de store sakene så langt i kommunestyreperioden har vært kommunereformen. Denne saken handler mye om tilpasninger til en ny tid. Valdres-kommunene samarbeid i dag om mye, men det er fortsatt vanskelig å skjønne hvorfor en ikke kan formalisere dette samarbeidet. Det er en trussel mot demokratiet at beslutningsprosesser blir flyttet ut fra politiske organer. Det kan ikke være slik at kommunestyret kun skal bevilge penger til de interkommunale selskapene.

I tillegg til arbeidet med de lokale sakene er det viktig at Sør-Aurdal har en stemme inn til fylkespartiet og Stortinget. Dette for å sikre våre interesser i saker som ikke skal besluttes av oss lokalt. Selv om vi i stor grad er fornøyd med jobben Regjeringen har gjort, har vi ved flere anledninger meldt inn at vi ikke er fornøyde med utfallet i enkeltsaker. Vi deltar også i politikkutformingen som Oppland Høyre spiller inn til partiet nasjonalt.

Vi i Sør-Aurdal Høyre tror på at vi sammen kan skape gode løsninger. Vi tror på Sør-Aurdal og menneskene som bor her. Sør-Aurdal Høyre er derfor opptatt av å høre innbyggernes meninger. På vår Facebook side har alle mulighet til å dele sine synspunkter med oss, i tillegg til å ta personlig kontakt. Alle medlemmer er også velkommen på våre gruppemøter og foreningsmøter. Vi leser innlegg i aviser og nettsteder, og lytter til det dere har på hjertet.