Sist oppdatert: 19.01.2017 06:09

Tone Liss Birkelund ny leder i Hedalen Arbeiderlag

  Hedalen Arbeiderlag hadde årsmøte på Kroken søndag 15. januar.
Rolf Gunnar Olsen ønsket avløsning fra ledervervet. Som ny leder ble valgt Tone Liss Birkelund
.

Eldor Bråthen ønsket avløsning fra styreverv. Roger Kjensrud er nytt styremedlem i HAL, og laget har nå følgende tillitsvalgte:

  • Leder: Tone Liss Birkelund

  • Nestleder: Øystein Fossholt

  • Studieleder: Roger Kjensrud

  • Kasserer: Lisbeth Bakke Garli

  • Sekretær: Rolf Gunnar Olsen

Varamedlemmer til styret: Svenn Olav Fossholt og Magnhild Briskodden.
Revisorer: Anny Dammen og Helga Perlestenbakken
Valgkomite: Marianne Bjørnstad (leder), Jon Kristian Bakkom og Anny Perlestenbakken.

Lagets 80-årsjubleum ble også markert søndag. Litt om jubileumsfesten og om lagets historie opp til nå kommer senere.