Sist oppdatert: 19.01.2017 08:20

Noen tall kan tulles med, og da blir det luft nok til alle

  SOLVEIG LIE

I Oslo var innbyggertallet i 2016: 666 691 personer og folketilveksten: +8 301 personer (SSB).

I Sør Aurdal var innbyggertallet i 2016: 3058 personer og folketilveksten: - 23 personer (SSB).  Oslo vokser og Sør Aurdal blir mindre. Men behøver det å være så veldig negativt?

I Sør Aurdal er det 3 personer pr. km2 landareal (SSB 2016). Det er 333 000 m2 pr. person! Med bare 1366 privathusholdninger (SSB 2016), så det kan bli ganske langt til naboen.

Hvis du eier 10 meter med luft oppover, så eier du over 3,3 millioner m3 med luft! Det er kanskje litt raust regnet, men noen trenger mer luft enn andre.
Hvor mye luft eier en osloborger?

I Oslo er det 1554 pers. pr km2 landareal (SSB). Det er 643 m2 pr person. Men i Oslo er det mye forurensning så de eier ikke lufta 10 meter oppover en gang. Og det kan være veldig kort til naboen. Det blir ikke mange kubikk.
Men er lufta i Sør Aurdal gratis?

Driftsutgifter per person i Sør Aurdal er (93 674-77 697) = 15 977 mer enn i Oslo. Det er jo logisk at man må betale for det man får. Og potensialet blir jo ikke mindre.

Over 10 år – hvis man tenker seg glatte kurver – vil det være minst 230 personer færre i Sør Aurdal. Det vil si enda flere m3 luft per person på de som blir igjen. Og for ikke å snakke om driftsutgiftene som kommer til å stige tilsvarende.

En gang i tiden trodde vi kanskje at vi kunne ”leve på luft og kjærlighet”. Men det må ha vært i overkant optimistisk. Men kanskje det ikke er så dumt å reklamere for at i Sør Aurdal får du mer enn 330 000 kubikk med luft i eget eie og at det er nok til alle.