Sist oppdatert: 02.01.2017 05:50

– Fiberoppkobling fungerer utmerket

 

Svenn Olav Fossholt er én av de første private husstandene som nå har fått fiberoppkobling sør i bygda. I jula har det vært flere brukere i hjemmet, og hakkingen som ADSL-oppkoplingen kunne by på, er nå historie.

 

Nettet er stabilt og raskt, uavhengig av hvor mange enheter som kobler seg på. – Dette er en ny hverdag for nettbrukere, sier Svenn Olav, som oppfordrer flere til å etterspørre fiberoppkobling.

 

Streiken i SAE i høst forsinket oppgradering av lavspentnettet sør i bygda. Dette har medvirket til at fiberoppkobling kommer noe seinere enn planlagt.


Nissefar har byttet ut kjerringa med data etter det ble fiber i hus, forteller Svenn Olav. ;-)