Sist oppdatert: 25.01.2017 21:34

Lavere utbyggingskostnader

  ARNE HEIMESTØL

Formannskapet fikk tirsdag orientering om status på revidert forprosjekt på Sør-Aurdalhallen.

Kommunen har sammen med Sweco og JAF hatt flere møter og mye kommunikasjon. Størrelsen på Sør-Aurdalhallen er redusert med 336 kvadratmeter, og tiltakene som er gjennomført, betyr at utbyggingskostnadene nå er mellom 1,5 og 2,5 millioner kroner lavere enn budsjettrammen kommunestyret vedtok 6. des. 2016.

Emmy Bakkom (KrF) stilte spørsmål om hva som vil skje hvis anbud ligger høyere enn vedtatt budsjettramme. – Da vil kommunestyret få en ny sak, svarte Oddleiv Juvkam.

  • Her kan du studere presentasjonen formannskapet fikk se.