Sist oppdatert: 03.01.2017 18:28

Færre sør-aurdøler i 2016

 

Kommunen har nå 3030 innbyggere.

 

De ni første månedene i 2016 ble det født 22 barn i kommunen vår. I samme periode var det 29 dødsfall. Det ble til sammen 28 færre innbyggere i denne perioden. Sør-Aurdal kommune har ved utgangen av 3. kvartal 3030 innbyggere.

 

Det er flere gutter enn jenter i aldersgruppen 0–14 år og flest kvinner i aldersgruppen 80–99 år. (Kilde)

 

Aldersgruppe Menn Kvinner
0–4 år 80 67
5–9 år 95 64
10–14 år 87 84
15–19 år 102 102
20–24 år 92 79
25–29 år 75 74
30–34 år 73 54
35–39 år 78 77
40–44 år 108 75
45–49 år 119 106
50–54 år 134 104
55–59 år 103 95
60–64 år 99 104
65–69 år 112 104
70–74 år 92 90
75–79 år 62 62
80–84 år 43 49
85–89 år 22 43
90–94 år 11 24
95–99 år 3 10