Sist oppdatert: 07.01.2017 17:20

Post i Hedalen

 

SOLVEIG LIE

Først var adressen Hedalen, så ble den Hedalen i Valdres, og så kom 3528 Hedalen. Og nå går posten i lufta. Hva har skjedd?

Først var adressen ”Hedalen”. All post (fra 1912) ble fordelt fra Posthuset på Nørre Lie. Posten ble hentet på Sørum i Begnadalen – med hest. Posten kom med båt fra hele verden til Sperillen, og så kom den til Sørum. Sørum var et skikkelig stort sted. De hadde jo skipstrafikk! Etter hvert ble posten fraktet til Heia så posten kunne hentes der. Da må det ha vært tett med hestetrafikk ”over åsen”? Men det kan jeg slett ikke huske.

 

Fra jubileet i 1979
 

Så kom den nye Hedalsveien! Ny vei og ny bru over Vesle-elva. Den kom omkring 1938. Det kan jeg heller slett ikke huske. Men da ble posthuset flyttet ned til vegen- det var jo der folk trafikkerte så adressen ble ”Hedalen i Valdres”. Det kan nesten huskes og da kom posten fra Hønefoss!

Det var skikkelig fint. For alle aviser og alle brev som kom fra hele verden – kom fra Hønefoss og til Hedalen i Valdres. Det tok ikke mange dagene heller. Kanskje bare en og en halv uke. Og det var veldig mange brev! Alle som hentet posten sin på postkontoret, hadde sin egen hylle. Da gjaldt det å sortere riktig! Det var A.G.B. og G.A.B. og H.G.B. og mange andre GB-er. Det gjaldt å holde styr på bokstavene.

Men så ble adressen 3528 Hedalen! Det skulle være postnummer. Skulle ikke ”Valdres” være med lenger? Det var en skikkelig nedtur for vi tilhørte jo Valdres! Men det var nok ”3500 Hønefoss” som bestemte. De aller fleste av oss ga seg ikke på det og skrev- og gjør det nesten enda: 3528 Hedalen i Valdres. Valdres må jo være med!

Postkontoret åpnet på minuttet. Men det stengte ikke på minuttet. Klokka 06:00 gikk godsruta fra Åslie til Hønefoss. Den tok med seg posten fra Hedalen ut i den store verden. Hvert brev ble dobbeltstemplet mellom klokka 05:30 og 06:00 hver morgen. Ett stempel på kvartsiden av frimerket og ett ved siden. Stempelet ble skrudd fram en dato hver morgen kl. 05:30. Det var ikke plass til noen slinger i valsen der.

Hva skjedde på Postkontoret i løpet av 60-årene?
Det kom utbetalingskort fra sjølveste Folketrygden! Folk drev som regel naturalhusholdning så det var lite penger mellom folk. Tenk da å få et utbetalingsbrev i posten som direkte utbetalte trygden din fordi du var blitt 67 år. Og til og med kvinner fikk pensjon! Var det virkelig nødvendig at kvinner skulle ha pensjon?

Det var veldig uvant. Det hendte at folk gråt da de fikk sin første ”lønn”.
Pensjonen ble utbetalt med store røde hundre-kronerssedler som ble brettet i to og grønne 50-kronerssedler. Gjett om de kunne telle penger på Posthuset! Det gjaldt å holde bunken med sedler i venstre hånd og fare over bunken med høyre hånd. Og brette den siste seddelen slik at den omsluttet pengebunken som – som regel var på ett tusen kroner. Eller blå femkronerssedler som ble til ett hundre kroner – sammenbrettet. Det var skrekkelig mye penger.

Det var i 1967. Alle penger og viktige papirer ble lagt med tellekant i et grønt stort Jernskap med et svært hjul på midten som måtte vris riktig for riktig kode måtte det være. Det må ha vært det tyngste møbelet som kunne skaffes.

Var vi redde for innbrudd? Ikke i det hele tatt. I stedet ble det tatt inn langveisfarende som hadde rotet seg oppover og ikke fant noe sted å overnatte. Det eneste de kunne tenke seg var å banke på døra der de fant et postskilt. Og da fikk de gjesterommet.

 

Noen postkontorer ut over bygdene drev gjerne litt handel ved siden av posten. Ofte var postkontoret en liten sladremaskin. Men slik var det ikke på 3528. Her skulle ikke folk nesten sitte nedpå engang. For her skulle det ikke sladres.

Pakker kom og pakker ble sendt. Aviser kom, og det nesten hver dag.
Så ble det ”Post i butikk”. Og fra 2017 skal alle brev fra offentlige myndigheter sendes over nett. Så nå har posten gått i lufta!