Sist oppdatert: 05.01.2017 14:07

Når minuttene teller

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: LAILA LIEN, ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG ARNE HEIMESTØL

 

Oppstår det en nødsituasjon i kommunen, kan du oppleve at det er Sør-Aurdal brann- og redningsvesen som er først på plass, enten det er en unge som har fått en Lego-kloss i halsen, at en kjetting må klippes på en fjellvei, slik at sykebilen kommer fram, at det er en alvorlig trafikkulykke i Begnadalen, eller at er full brannutrykning med det som finnes av mannskaper og materiell.

 

I denne artikkelen presenterer vi Sør-Aurdal brann- og redningsvesen. Til sammen 28 personer er knyttet til tjenesten, og disse er fordelt på brannstasjonene i Bagn, Begna og Hedalen.

 


Ny og svært avansert brannbil er stasjonert i Bagn. Foto: Laila Lien

 

Opplæring
Mannskapene er ansatt i kommunen, og de fleste har små stillinger. Blir det utrykning, kan det gjerne være en regnskapsmedarbeider, en verkstedansatt og en gravemaskinfører som rykker ut. Grundig kursing i de mange oppgavene mannskapene skal utføre, hører med, og erfaringer den enkelte har fra sitt vanlige yrke, kan også brukes når lagspillerne skal gjøre hverandre gode. Flere ansatte roser brannsjef Laila Lien for arbeidet hun har utført etter at hun ble tilsatt, og arbeidsmiljøet i tjenesten karakteriseres som svært godt.

 

Kort responstid
Det er fem rullerende overbefalsvakter, og ellers har de som deltar i tjenesten, nødnettsterminal (radio) med seg uansett hvor de oppholder seg når de er innenfor kommunens grenser. Slik kan mannskapene raskt rykke ut når det er behov for det.

 

En desentralisert tjeneste gir kort responstid. Ofte er denne brann- og redningstjenesten på plass før politi og sykebil har kommet fram, og er det en trafikkulykke man rykker ut til, må denne nødetaten også ofte gjøre politiarbeid før alle nødetater som trengs, er på plass. Det hører med til historien at noen av brannmannskapene har helsefaglig utdanning og kan bistå på dette fagfeltet når det er behov for det.

 

Materiell
I Bagn er det en helt ny brannbil. Brannbilene i Begna og Hedalen er eldre modeller, men velfungerende. Alle brannbilene har 2500 liter vann med når de rykker ut, og samtlige har også hjertestartere og redningsutstyr som kan brukes ved trafikkulykker. I Bagn og Begna har man også redningsbil. I tillegg er det stasjonert en tankbil på Bagn.

 

Mannskaper
I Hedalen er det seks brannmenn. I Begna er det åtte. Resten av de 28 er knyttet til brannstasjonen i Bagn. Åtte av brannmennene har røykdykkerutdanning. Fem av disse er er knyttet til brannstasjonen i Bagn og tre til Begna.

 

Blir det skogbrann, har brannvesenet en skogbranngruppe på 80 personer som kan kalles ut. Ved ulike hendelser kan det også være aktuelt å be om bistand fra heimevernet, sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps og andre brannvesen i Ringerike, Etnedal og Nord-Aurdal.


Nye utfordringer
Sør-Aurdal brann- og redningsvesen har fått en ny oppgave etter at Bergsundtunellen på Bagn ble åpnet. Denne oppgaven blir utvidet når tunellene på strekningen Bagn–Bjørgo er på plass. Brann i en tunell kan være en alvorlig hendelse. Røyk stiger oppover, og fordi det er stigning på strekningen fra Bagn og nordover, må innkjøring ved redning ofte skje fra Bagn. Statens Vegvesen vil bistå i forberedelsene Sør-Aurdal brann- og redningsvesen må gjøre for å kvalifisere seg til de utfordringer hendelser i nye tuneller kan by på.

 

Andre oppdrag
Ved melding om mulig drukning kalles Sør-Aurdal brann- og redningsvesen  ut for livreddende innsats. Gjøvik brannvesen blir som oftest kalt ut samtidig med sine dykkertjeneste. Lokalt Røde Kors er også en viktig ressurs ved ettersøksoppdrag.

 

Akutt forurensing i vann og på land blir også håndtert av Sør-Aurdal brann- og redningsvesen, og tjenesten bistår ellers i oppdrag kommunen og andre nødetater ber dem å utføre.

 

Forebygging
De seks valdreskommunene har en felles brannforebyggende avdeling. Det faglige ansvar og påleggsmyndighet for tjenesten er tillagt den enkelte brannsjef i sin respektive kommune. Valdres Brannforebyggende Avdeling (VBA) gjennomfører lovpålagt tilsyn ved ca. 220 objekter – for eksempel skoler, sykehjem, bo- og sørvissentre og barnehager. – Aller helst vil vi unngå uønskede hendelser, forteller brannsjef Laila Lien, og alle mannskapene våre deltar i det forebyggende arbeidet.

 

110
Oppstår det en situasjon der du trenger bistand fra Sør-Aurdal brann- og redningsvesen, ringer du 110. Da kommer du til Elverum, en alarmsentral som dekker 46 kommuner i Hedemark og Oppland. Blir det utrykning, varsles mannskapene som skal delta, og adresse plottes direkte inn i brannbiler.


Nødplakat
Er du hytte- eller huseier, kan det være smart å lage en nødplakat du kan henge opp på et sentralt sted på hytta eller i boligen. Plakaten kan du bruke når du skal gi nøyaktig posisjon til redningsetater som skal rykke ut.


Magne Damslora, Håvard sukke og Lars Håvard Bakkom foran brannbilen som er stasjonert i Hedalen. Foto: Arne Heimestøl

 


Egil Bøhn er én av røykdykkerne i Sør-Aurdal brann- og redningsvesen.
Foto
: Arne Heimestøl

 


Den røde bilen er én av to redningsbiler Sør-Aurdal brann- og redningsvesen disponerer.
Foto: Arne G. Perlestenbakken