Sist oppdatert: 08.01.2017 22:04

Svært godt besøkt trettendagsbasar

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
FILM: KJELL ERIKSEN

Det er mye god helse i å treffe kjente og kjære i bygdas storstue når det er satt av rikelig med tid til gode samtaler.

Årets basar bød på mange av de samme tilbudene som før, blant annet pilkast, tombola og skyting med luftgevær. Hedalen sangkor og Hedalen musikkorps bidro med flotte musikalske innslag.

Det var nok idrettsskolen med sine akrobatikkinnslag som høstet størst applaus. På kort tid har Eirik Fossholm og Sigrid Bredesen Fossholt vist at barn kan ha kroppsbeherskelse og muligheter til utvikling som mer tilårskomne bare kan drømme om.

Loddsalg og trekning av gevinster hører naturligvis med på en basar. I år var bruttoomsetninga på 45 000 kroner.

Kjell Eriksen viste tre artige filmer fra forrige århundrede. Den ene av disse kan du se nedenfor. Den viser den første – og kanskje den eneste bilturen til Galdhøpiggen.

 
Bil på Galdhøpiggen. Kjell EriksenVimeo.


Pilkast


Tombolaen som har vært i bruk fra tidlig på 1950-tallet


Matøkt


Loddsalg hører med på en basar


Tid til mange gode samtaler


Herrer med felles interesse for teknikk


Helselagsleder Svein Harald Lie


Hedalen musikkorps


Paul Mozart spilte trommer i korpset


Hedalen sangkor


Bildene som følger, viser idrettsskolen sine turnaktiviteter.


Kjell Eriksen viste tre filmer


Loddsalg hører med


Mye god mat!