Sist oppdatert: 16.07.2017 07:47

Bærnytt 3

  ARNE HEIMESTØL

Det ser ut til å kunne bli både molter og blåbær i år. Våren og sommeren har vært kald. Det tar derfor noe tid før bærene er modne.

Molter
I slutten av juni var det ned mot minus to grader på Søbekkseter ei natt. Slike temperaturer er ikke bra for molter som står i blomstring. På to fjellturer jeg har vært på, har jeg sett moltekart, men i svært begrenset mengde. Det er mange tomme hamser.

I lavlandet ser det bedre ut. Har har jeg observert en del kart. Mest er det å finne i skogen og i myrkanter. På åpne myrer er mengdene begrenset. Det er tidlig å si noe om hvor mye molter det blir, men noe blir det i alle fall å finne. Min erfaring er at mengden kan variere mye fra sted til sted.

Blåbær
Her har jeg sett en del kart, og de fleste er grønne ennå. Det kan se ut til at det blir blåbær i år også, men der jeg har vært, er forekomstene mindre enn de var i fjor.