Sist oppdatert: 20.07.2017 19:22

Kommunebarometeret for 2017

  ARNE HEIMESTØL

Kommunal Rapport publiserer hvert år et kommunebarometer. Det består at 12 ulike sektorer. I dette oppslaget ser vi på hvordan Sør-Aurdal kommune kommer ut sammenlignet med andre kommuner og tidligere målinger.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen de 12 ulike sektorene. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Rangeringen nedenfor viser hvilken plass kommunen vår befinner seg på sammenlignet med andre kommuner. Totaltabellen viser at Sør-Aurdal kommune kommer ut på 284.-plass.

Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
Grunnskole (20 %) 276 212 194 202 297
Pleie og omsorg (20 %) 250 223 231 125 97
Barnevern (10 %) 314 299 344 211 315
Barnehage (10 %) 194 292 250 43 346 *
Helse (7,5 %) 387 362 332 142 34
Sosialtjeneste (7,5 %) 229 190 141 181 225
Kultur (2,5 %) 207 331 293 317 182 +
Miljø og ressurser (2,5 %) 14 101 407 386 378
Saksbehandling (2,5 %) 372 341 328 176 186
Vann, avløp og renovasjon (2,5 %) 408 349 113 159 392
Økonomi (10 %) 47 107 175 99 102
Kostnadsnivå (5 %) 82 9 177 111 169
* betyr negativ effekt av endret metode, mens + betyr positiv effekt.

Vi må ta slike vurderinger som signaler og forsøke se hva som ligger bak de ulike resultater, sier ordfører Kåre Helland.

– Vår plassering her er under snittet, og det må vi se på. Samtidig er det noe forundrende når en sammenligner dette med Forbrukerrådet sin test som vi i 2016 kom på en 31. plass og best i Oppland, mener jeg huske. For 2017 har jeg ikke registrert en slik test. Dette er en test der de gir seg ut for å være privatpersoner og ringer og sender e-poster som kommunen svarer på.

Ser vi på KOSTRA-tall, ligger vi godt an i opplandsbildet på mange områder. Dovre kommune, som er best, skåret høyt på skole, og det gir resultater. Stor respekt for et slik resultat, og vi må strekke oss etter bedre resultat til neste undersøkelse.