Sist oppdatert: 07.07.2017 08:12

Storsatsning til Valdres

  PRESSEMELDING

300 takstmenn i Norge går sammen i storsatsningen Estima. Takstmann Finn Holm Olsen i Valdres Takst & Eiendom AS er med på satsningen i ditt distrikt.


Finn Holm Olsen

– Takstbransjen har stort sett bestått av enkeltstående takstmenn. Vi konsoliderer oss for å utvikle produktet og sikre forbrukernes rettigheter, sier administrerende direktør Bjørn Tallhaug i nyetablerte Estima.

Takstkjeden Estima samler sertifiserte takstmenn i Norge, og skal levere enhetlige og forbrukervennlige takstrapporter til forbrukerne i blant annet Valdres.

Styrker takstfaget og forbrukerrettigheter
Takstbransjen har vært uregulert, og bestått av små enheter. I Norge har to tredjedeler av takstvirksomhetene en ansatt og uten en sterk landsomfattende kjede til å sette agendaen.
Dette har ført til manglende innovasjon og fravær av standardisering av takstrapporter. Den nye kjeden som kommer til Valdres skal styrke takstfaget. Målet er å gi bedre kvalitet til forbrukerne og styrke sikkerhet for forbrukerne ved boligovertagelse, skadeutmåling og boligtilstandsrapporter.

Styrke den lokale takstmannen
Valdres Takst & Eiendom AS mener dette vil sikre takstkundene i Valdres sine rettigheter og at lokale forhold blir tatt hensyn til i de nye takstrapportene.
– I dag finnes det dessverre alt for mange rapporter som forvirrer forbrukerne, og våre maler skal bli standarden, og skal sikre forbrukernes rettigheter, sier Tallhaug.
Han mener det er forbundet med usikkerhet å kjøpe bolig på et helt nytt sted i Norge.
– Nå får vi en standardisert takstrapport enten du er fra Nordkapp eller Lindesnes, og den blir utformet slik at man ikke trenger å være fagmann for å forstå den. Det gir en stor fordel, sier takstmann Finn Holm Olsen.

Bygger broer
Det har langt på vei vært en profesjonskamp mellom eiendomsmeglerne og takstmenn de siste årene, men eiendomsmeglerne ønsker den nye takstkjeden Estima velkommen.
– Vi har hatt mange møter med ledende meglerforetak i Norge som ønsker initiativet velkommen, sier markedsdirektør Henning Møllerløkken i Estima.
Han sier at eiendomsmeglerne etterspør lettfattbare og kvalitetssikrede standardrapporter.
– Estima endrer ikke noe i nåværende forhold til takstmennene, men vi ønsker å gi takstmennene nye og bedre verktøy for å kunne gi enda bedre tjenester, sier Møllerløkken.

Nasjonalt og lokalt
Møllerløkken tror den lokale forankringen er essensielt for at forbrukeren blir vinneren.
– Vi skal ha en desentralisert struktur, hvor lokalkunnskapen til den lokale takstmannen bidrar til å styrke kvaliteten ut til forbrukeren. Norge er et stort land, og takstmann Finn Holm Olsen møter andre utfordringer i Valdres enn det en takstmann i for eksempel i Østfold gjør, sier Møllerløkken og legger til at Estima skal lære fra begges utfordringer og det gir forbrukeren en stor fordel.
– Vi skaper det største og beste kompetansemiljø på taksering, sier Møllerløkken, som understreker at alle Estimas takstmenn er sertifisert av Norges Takseringsforbund.