Sist oppdatert: 12.06.2017 19:37

Ber om hjelp til å ta vare på det som er satt i stand

  ARNE HEIMESTØL

Den siste tiden har flere barn og ungdommer klatret opp på taket over samfunnsdelen på skolen. Noen har til og med brukt takflaten til å sykle.

Slikt er ikke lurt. Vaktmester Kjell Berg er redd for at det nye takdekket som ble lagt i fjor, skal bli skadet. Det kan føre til lekkasjer og dermed skader i rommene under.

Rektor Arne Ruste håper alle kan være med og ta vare på skolebygget som nå er i bra stand. Skulle noen skade taket, må man være forberedt på at kommunen kan kreve erstatning. Det er svært dyrt å reparere selv små hull i takdekket.


Vaktmestrene Gjermund og Kjell sammen med Arne rektor