Sist oppdatert: 12.06.2017 19:33

Dugnadsarbeid

  GEIR STILLINGEN

I tiden fram til skoleferien planlegger HIL å gjennomføre noe enkelt dugnadsarbeid på bygningene på stadion. Informasjon om dette kommer snart. Sist klubbmøte kom det fram en del bekymring for framtidig dugnadsinnsats blant idrettslagets medlemmer.

Denne runden ønsker HIL å beise ferdig klubbhuset, samt beise et par strøk på tidtakerbu og garasjen til løypemaskin. Klubbstyret ser for seg at en del arbeid kan utføres av foreldre som allikevel er tilstede på diverse fotballkamper og treninger. Dette kan være en sosial aktivitet for de voksne mens den håpefulle sparker ball på gressmatta.
Ganske snart kommer det et oppsett med forslag til når folk bør møte opp og ta et tak for klubben vår.

Klubbstyret ser med litt bekymring på oppmøte på dugnader de siste åra. Det er gjerne de samme som kommer gang etter gang - sentrert rundt noen få familier. Særlig de med de yngste barna håper vi nå kan stille opp framover. HIL har stor aktivitet og genererer en viktig del av folkehelsen. Driften baserer seg på frivillighet, gaver, overføringer og en relativt lav klubbkontingent.

Skal vi fortsette å drifte anlegget vårt og ta oss av barna dine uten å øke klubbkontingenten, må vi regne med at du stiller opp og gjør en jobb på dugnader og tar verv i klubben framover.