Sist oppdatert: 01.06.2017 18:40

Vil ha fylkesmannen på banen

  ARNE HEIMESTØL
Tirsdag var det møte i representantskapet i Kommunerevisjon IKS. Før møtet var det reist spørsmål om Åge Sandsengen hadde brutt taushetsplikten i saken om Odden og Grimsrud.

To jusseksperter Kommunal Rapport har spurt, mener revisjonssjefen i Valdres har brutt taushetsplikten da han spredte private opplysninger til mediene. Advokat Aslak Runde i Advokatfirmaet Thallhaug, som var engasjert av kommunerevisjonen for å vurdere spørsmålet, har kommet til motsatt konklusjon.

Det ble ikke gjort noe vedtak da det ble gitt en orientering i representantskapet, men ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre var klar på at fylkesmannen bør vurdere saken.

– Styret skal ta opp saken. Jeg mener de må få fylkesmannen til å se på om det som har skjedd, er et lovbrudd. Revisjonen kan ha brutt loven. De har som ansvar å passe på individene mot systemet og at loven følges. Om ikke vi har tillit til det, så har vi et problem.

– Vi kan ikke ha et hemmelig politi som reiser rundt og lager hemmelige rapporter om noens forhold til noen. Hva slags samfunn er det? Dette må de ordne opp i selv i Sør-Aurdal, sier ordføreren i Vestre Slidre til Kommunal Rapport.