Sist oppdatert: 06.06.2017 13:28

Sier nei til å gjenåpne lensmanns-kontoret i Bagn

  ARNE HEIMESTØL

Justis- og beredskapsdepartementet mener det er tilstrekkelig med to lensmannskontorer i Valdres. Disse skal ligge i Vang og på Fagernes.

I januar sendte Sør-Aurdal kommune klage på tjenestestrukturen i politi- og lensmannsetaten i Valdres. I brevet krevde kommunen at Politidirektoratets vedtak om lokal struktur for Valdres, gjøres om, og at det opprettes tre fullverdige lensmannskontor med personell i Valdres – i Vang, på Fagernes og i Bagn. Bakgrunnen for klagen var at man mente man må ha tre fullverdige kontorer i Valdres for å ha en forsvarlig responstid.

Patruljer og beredskapsvakter betyr mer
Politimesteren i Innlandet er ikke enig i vurderingene Sør-Aurdal kommune legger til grunn, og viser til at vakt- og beredskapstjenesten ivaretas av de mannskapene som er ute og kjører patrulje, eller som er satt opp på beredskapsvakt, og ikke av det enkelte lensmannskontor. – Den viktigste faktoren for politiets responstid er hvor effektivt en klarer å bruke egne ressurser, og hvilke ressurser en har til disposisjon. Etter politimesterens vurdering er det ikke fornuftig å bruke knappe ressurser på å holde en rekke små lensmannskontorer åpne på dagtid. Det vil binde opp ressurser som heller kunne benyttes til styrking av polititjenesten.

Responstiden skjerpet
Departementet peker på at det har vært en felles vakt- og beredskapsordning i Valdres de siste tjue årene. I tidligere Vestoppland politidistrikt var krav om responstid for blant annet Sør-Aurdal kommune 45 minutter i minst 80 % av hasteoppdragene. I nye Innlandet politidistrikt er kravet 35 minutter i minst 80 % av hasteoppdragene. Departementet mener at omorganiseringen av Innlandet politidistrikt ikke vil ha negativ påvirkning på responstiden i Sør-Aurdal og Valdres for øvrig.

Konklusjonen
Departementet konkluderer med at det ikke er grunnlag for å omføre Politidirektoratets avgjørelse om ny tjenestestruktur for Sør-Aurdal kommune i Innlandet politidistrikt.

  • Her kan du lese hele brevet Justis- og beredskapsdepartementet har sendt til Sør-Aurdal kommune.