Sist oppdatert: 12.05.2017 20:49

Eiendomsskatt

 

OSVALD FOSSHOLM

Sør-Aurdal kommune har innført eiendomsskatt. Skatten tar utgangspunkt i eiendommens bruttoverdi. Det gjøres ikke fradrag for tilhørende gjeld.

Det er i utgangspunktet en svært dårlig investering å bygge ny bolig i Sør-Aurdal. Den dagen du kan sette nøkkelen i døra, har verdien sannsynligvis sunket dramatisk i forhold til kostpris. Eiendomsskatten bidrar til å forverre regnestykket. Det samme gjør uunngåelige kostnader som nettleie, som i Sør-Aurdal er svært høy.

Fjøs og låver er fritatt for eiendomsskatt. Begrunnelsen skal være at i disse produseres og skapes det verdier. Et kontorbygg beskattes. De fleste som våger å satse, må ta opp betydelig gjeld. Det vil si at du fort sitter med svært lite i egenkapital, når du flytter inn. Unge nyetablerere og andre ilegges da i realiteten en skatt på en bruttoverdi, som banken «eier» det meste av.

I løpet av 15 år har innbyggertallet i kommunen gått ned med ca. 10 %. Kommunen forgubbes. Vil innføringen av eiendomsskatt bidra til å snu utviklingen? Nei, jeg er redd den vil forsterke trenden, og at den er et ganske treffsikkert tiltak for å hindre nyetablering og tilflytting.

Eiendomsskatt på bolig og næringseiendom er svært negativt for Sør-Aurdal. Den er urettferdig, tar ikke hensyn til eiers betalingsevne og tar kvelertak på dem som ønsker å satse.