Sist oppdatert: 14.05.2017 06:45

Gravende journalistikk i Sør-Aurdal og ellers i verden

 

SOLVEIG LIE

Hvis vi skal bygge meningene våre på fakta, er gravende journalistikk helt nødvendig. Fakta er ikke rykter. Fakta er mest mulig kunnskap om det som skjer og har skjedd. Avisa Valdres har i de siste to-tre ukene gjort en veldig god jobb på gravende journalistikk.

De fleste mener noe, men meningene må bygges på fakta. Det er ikke "slik at kanskje er det sånn og kanskje slik, men så er nok kanskje sånn." Der kan gravende journalister gjøre en god jobb. Den type journalistikk er opplysende. Og vi trenger opplysning. Alle er vel enige om at vi trenger fakta for å mene noe.

Det sies at trykket fra media de siste årene har blitt mindre. Det er mediekrise og kutt i redaksjonene som er årsaken. Rådmannen i Arendal mener at journalistene er mindre opptatt av å gå i dybden enn tidligere. Dette ser han på som bekymringsfullt.

"Hvis den offentlige oppmerksomheten svekkes, kan interesse og kunnskap forsvinne. Da vil den tabloide virkeligheten forsterkes." Han mener at kommunen selv har fordeler av at journalister graver hos dem. "Det kan jo være ting vi har oversett, og som journalistene plukker opp".

Dette gjelder sikkert for flere kommuner enn Arendal. Sør-Aurdal kommune har bare en vei å gå: Å få fram fakta. Alle gjør feil, og feil forekommer hver eneste dag.

Mange mener at den gravende journalistikken og den kritiske journalistikken er i ferd med å bli borte. Da blir det korte nyheter og journalister som prioriterer å være først framme – de selger jo nyheter – i stedet for å jobbe med det som gjelder.

Hva skal vi med nyheter hvis vi ikke får vite hva som egentlig skjer?
Gravende journalistikk er viktigere nå enn noen gang. Vi har "fake news" fra før, så nå gjelder det å få fram gode journalister som er etterrettelige!
 

solveiglie1@gmail.com