Sist oppdatert: 16.05.2017 19:49

Konfirmantene laget gudstjeneste

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Tidligere konfirmanter vil nok huske overhøringsgudstjenester som noe som kunne ligne på en muntlig eksamen med tilhørere. Signe prest og årets konfirmantkull kunne by på noe helt annet sist søndag.

Konfirmantene bisto med det meste. Hvem kunne ane at det var Magnus som ringte med klokkene? Linn gikk på talerstolen og framførte en andakt. Vi fikk også med oss et rollespill der Gjertrud var tekstleser. Og så var det menigheten som måtte til pers. Vi ble delt inn i grupper og måtte svare på en Bibel-kviss. Det ble på mange måter en annerledes gudstjeneste – en flott kveldssamling i stavkirka vår.


Det ble tatt opp offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid


Og etter gudstjenesten var det tid for kirkesaft og kirkekaffe