Sist oppdatert: 17.05.2017 17:26

9. klasse i Hedalen
Tale for dagen

  Talen 9. klasse framførte 17. mai, har de selv skrevet. Nedenfor gjengir vi teksten sammen med navnene på dem som framførte de ulike delene.

Maren
Kjære sambygdinger. Gratulerer med dagen!
Vi er en klasse ifra bygda. I klassen vår er vi 10 elever, og alle er forskjellige med alle sine spesielle personligheter og evner. Vi er veldig glade i hverandre, selv om noen har vært her fra barnehagen og framover, mens andre har kommet bare de siste månedene. Vi har hatt gode personer rundt oss hele tiden som har gjort oss til dem vi er i dag.

Vi skal holde denne talen, først og fremst fordi 17. mai-komitéen spurte oss, men vi holder også denne talen på grunn av alt det spennende som har skjedd med oss, for eksempel at Barneombudet har filmet oss.

Linn Eli
Vi skal fortelle litt om hvorfor det er viktig å inkludere og ikke dømme på grunn av at man ikke er helt like alle andre. Selv om man ikke kommer her fra Hedalen, kanskje man kommer fra et annet land eller fra steder som ikke er så langt unna, så har ikke det noe å si. Alle trenger like muligheter, uansett om man er jente eller gutt, eller om man er flink på skolen, eller om man sliter litt.

Vi skal snakke om klassens samhold, om hvordan vi tar vare på hverandre og gir alle de samme muligheter, og hjelper hvis det er noe man sliter med. Det har ikke noe å si om hvor du er fra, om hvem familien din er, om du ikke liker de samme tingene, vi er alle forskjellige. Det er viktig å se at det og være forskjellige, ikke er noe negativt, og det er ikke noe man bør skjule.

Linn Michelle
I vinter kom Barneombudet til klassen vår. De skulle lage en film om spesialpedagogikk. De ville se hvordan vi jobbet i timene, og hvordan vi inkluderte hverandre. Barneombudet hadde gått gjennom 250 saker, og det var vår klasse som skilte seg positivt ut. Vi har gjennom ni år klart å inkludere elever med ulike sosiale og faglige behov, slik at vi alle har fått et klassemiljø der vi opplever trygghet, faglige utfordringer og godt samhold.

Vi ble invitert til konferanse med kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen og Barneombud, Anne Lindbo. Der ble filmen vist. Vi måtte reise oss midt iblant alle og ta imot applaus, og vi forsto jo egentlig ikke at vi var annerledes.

Målet med filmen er at andre med de samme utfordringene kan lære av den jobben vi har gjort. Et ordtak sier: Ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid.


Jeanett
På mange måter er vi en helt vanlig klasse. Vi trenger akkurat de samme tingene som andre, men vi er på mange måter også veldig ulike. Klassen vår har fosterbarn, barn med skilte foreldre og barn med ulike diagnoser. Vi er også ulike som mennesker. Noen er stille, mens andre ikke. Noen rekker opp handa, mens andre bare snakker. Noen lærer fort, andre lærer sakte. Men det vi alle har til felles, er at helt siden vi har kommet inn i denne klassen, har vi lært å inkludere alle, og at alle er like mye verdt.

Gjennom alle disse åra vi har hatt sammen, har vi lært at alle kan være med, uansett hvordan de er. Vi har respekt for hverandre, vi er oss selv, og vi ser på hverandre som like mye verdt. Helt fra starten har vi lært å lete etter det vi har felles i stedet for å fokusere på det som er ulikt. Alle har det best hvis alle har det bra. Vi har fokus på å lære av hverandre, for alle har vi ulike styrker. Mange ser bare det som er "rart", men vi er mer like enn ulike. Det vi har lært, er viktigere enn fag. Samhold og vennskap bidrar til å løfte hver enkelt og gjør oss alle til en bedre utgave av oss selv.

Gjertrud
Et afrikansk ordtak sier: Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden.

Vi mener at inkludering og samhold er to veldig viktige faktorer for å lære for å bli en god elev og for å bli et bra menneske. Uten disse to er vi ingen ting. Med inkludering blir det både bedre for elever og lærere, og det merker vi for eksempel i vår klasse. Vi blir tryggere på hverandre og andre mennesker. Jeg tror ikke at vi har lært mindre enn andre klasser.

Og det er akkurat det 17. mai feiringa handler om. Vi samles store og små og friske og syke. De som har bodd i bygda i noen måneder, og de som kanskje har bodd her i 60 år. Dette er inkludering. I 17. mai-toget går vi til Hedalsheimen, og korpset spiller for de eldre, så går vi til Bautahaugen og minnes de som døde for oss i krig. Etter det, går vi tilbake til skolen for å være sammen og feire. Det er ikke alle som tenker på dette som noe spesielt, men det er det. Det er ikke en selvfølge at så mange folk skal samles på skoleplassen i Hedalen. Dette er et tegn på samhold. 17. mai er et tegn på samhold.

Øystein
Vår grunnlov er en av de eldste, og grunnloven vår handler om hvordan vi skal stå sammen. For at vi skal stå sammen, er demokratiet grunnleggende. Det er grunnleggende at folk hører på hverandre og får si sin mening. Grunnloven er bygd på frihet, likhet og brorskap, og det er disse verdiene som holder Norge sammen.

Mira
Man kan på mange måter si at vi har fått mer utfordring enn de fleste andre klasser i Norge gjennom de ni årene på skole, men vi er alle enige om at det vi har vært gjennom, har påvirket oss positivt. Hvis jeg kunne velge mellom en helt vanlig klasse og klassen vår, hadde jeg definitivt valgt denne klassen. Det er fordi vi har et samhold som er sterkere enn noe annet.

Hedalen som bygd er et felleskap som består av mange forskjellige personer, med hvert sitt behov. Noen kan yte mye, andre kan yte mindre, men noe som gjør Hedalen til bygda den er, er at vi yter alle det vi kan, og alle får være seg selv. Alle har styrker, og alle har svakheter, men i ett står vi sammen, stødig som ett fjell!

Gjertrud
Som Kongen sa i fjor i forbindelse med 25 års markeringen:

Vi er alle forskjellige, nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
Med andre ord:) Norge er dere.
Norge er oss.
Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.
At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.
At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.
At Norge er ett.
Men det er den forskjellen vi er enige om at holder oss sammen.
Det er dette som gjør Norge til det landet det er!

Og det er mye av dette vår klasse mener gjør Hedalen til Hedalen, og klassen vår til den klassen vi er.

Jeanett
Vi ble valgt av Barneombudet, - ikke på grunn av at vi er en klasse som er som alle andre. Vi ble valgt fordi vi er en sammensveiset gjeng. Og det er ikke bare å bli en sammensveiset gjeng, man må jobbe for å bli det. Den jobben har vi gjort. Det er også en jobb som Hedalen har gjort. En viktig del av denne jobben, er å ta imot folk som kommer til bygda på en god måte. I vår klasse er det personer som kommer fra andre steder enn Hedalen. I Hedalen er det folk som kommer fra andre steder enn Hedalen. I Norge er det folk som ikke er fra Norge. Når alle folk fra alle steder samarbeider, blir vi et bedre og mer mangfoldig felleskap, som gjør oss sterkere. Det er det som gjør klasser, bygder, land til det de er.


Alle
Takk for oss, ha en fin 17. mai videre!
 

Talen er skrevet av Jeanett Maylene Christiansen, Mira Aspholt Sluphaug, Linn Michelle Kristoffersen, Gjertrud Grytnes Jordet, Maren-Tine Kulterud, Linn Eli Ruste, Øystein Ruste, Magnus Øverby, Mikkel Brager og Iver Skinningsrud