Sist oppdatert: 20.05.2017 22:32

Medieskapt virkelighet?

 

ARNE HEIMESTØL

Makter mediene å tegne et noenlunde korrekt bilde av det som nå skjer i Sør-Aurdal og Valdres, og hva mener ulike aktører om det som foregår? Her gjengir vi noen ytringer som har kommet de siste dagene.

 

Olav Kristian Huseby (Høyre) skriver følgende på Facebook:

Pressefolk må være foret med noe rart. Først så maser de til seg informasjon, så henger de ut den de får informasjonen fra. Tror heldigvis ikke denne journalisten er representativ for sine kolleger, men heller en misforstått sjel med trang til å lage sine egne historier. Kan ikke noen lage en reality for slike folk, så kan den som vil, få se hva som rører seg i hodet på disse sjelene.

Ivar Brynhildsen, redaktør i "Valdres", kommenterer dette slik:

Det var et underlig resonnement. Her fikk både avisa Valdres og Kommunal Rapport informasjon vi aldri har bedt om. Informasjon fra en privat mailutveksling fra 2011. Som en jurist som har jobbet ved statsministerens kontor mener kan være lovstridig å dele. Når den som deler slik informasjon er den som har som en av sine fremste oppgaver å sørge for at kommunene i Valdres følger loven i forhold til taushetsplikt, da er det vel alvorlig. Er du ikke enig?

Ola Thorsrud skriv følgjande:

Eg undrast no - som eg undrast før jul om hovedagendaen til avisa Valdres er folkeopplysning eller noko heilt anna. Framgangsmåter for å skape store overskrifter og vinkling på desse sakene er ikkje til det gode. Bra Olav Kristian.

Ordfører Eivind Brenna, Vestre Slidre, er også medlem av representantskapet i kommunerevisjonen. Til kommunal Rapport sier han blant annet dette:

Om konfidensiell informasjon har kommet ut, er det en veldig uheldig situasjon som har oppstått. Det er så veldig viktig for kommunene å ha en revisjon med tillit. Så grunnleggende viktig. De er lovens fortolkere overfor kommunene.

Brenna vil be om en redegjørelse på neste møte, som skal holdes i begynnelsen av juni. På spørsmål om denne saken kan få konsekvenser for revisjonssjefens arbeidsforhold svarer Brenna:

Det er det for tidlig å si noe om. Det er et veldig behov for informasjon. Det er veldig viktig at vi kan stole på at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer ut.  Det forferdelige i denne saken er at det fortsatt går rykter om to personer selv om revisjonens rapport viste at det ikke var grunnlag for dem.