Sist oppdatert: 23.05.2017 06:17

Gransking med etterspill

  ARNE HEIMESTØL

18. mai skrev Kommunal Rapport at Åge Sandsengen i Kommunerevisjonen IKS sendte ut sensitive opplysninger om to tidligere ledere i Sør-Aural kommune til pressen
. Dette skjedde i samråd med kontrollutvalgets leder, Reidar Schlytter (Ap).

Hedalen.no har utfordret ordføreren til å svare på følgende spørsmål:

– Hadde du kjennskap til henvendelsen Sandsengen og Schlytter sendte til «Valdres» og Kommunal Rapport?

– Jeg sto på kopi i henvendelsen Sandsengen og Schlytter sendte til avisa Valdres og Kommunal Rapport.

I lys av det som har kommet fram i de to avisene i går og i dag: Hvordan ser du på at kommunen bidrar til å spre sensitiv informasjon om Erland Odden og Lene Grimsrud til uvedkommende?

– Jeg legger til grunn at kommunerevisjon har foretatt en vurdering av de innsynsbegjæringer som foreligger i lys av offentliglovens bestemmelser. Jeg kjenner imidlertid ikke nærmere til de vurderinger kommunerevisjon har foretatt.

Bestiller juridisk vurdering
Mandag 22. mai kunne Kommunal Rapport fortelle at revisjonssjef Åge Sandsengen selv skal  innhente en juridisk vurdering av om dokumentene han sendte pressen, inneholder taushetsbelagte opplysninger. 30. mai skal det være representantskapsmøte i kommunerevisjonen, og da vil denne saken komme opp.

Vi har stilt ordfører Eivind Brenna, som sitter i representantskapet i Kommunerevisjon IKS, følgende spørsmål:

Er det riktig at revisjonssjefen selv skal bestille en slik juridisk vurdering?

– Vi må ha en revisjon vi kan stole på. Jeg avventer hva som kommer. Dette skal vi vurdere 30. mai.