Sist oppdatert: 02.05.2017 16:57

 1. mai-arrangement med god oppslutning

 

TEKST: ELDOR BRÅTHEN

BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


1. mai-feiringa i Sør-Aurdal følger god, gammel tradisjon og Arbeiderpartiets slagord: - Alle skal med. Det tilsier at bygdene: Bagn, Begnadalen og Hedalen byttes på om å stå for arrangementet, og i år var turen igjen kommet til Hedalen.

 

Tone Liss Birkelund, Ole Kristian Kamben og Inger Torun Klosbøle

 

Som vanlig begynte dagen med flaggheising og 1. vers av «Ja, vi elsker» ved skolen og Hedalsheimen. Været denne morgenstunda, og seinere på dagen, var bedre enn det vi ofte har opplevd, og fanfaremusikantene Ronja Nerbye Grønbeck og Halvor Grønhaug satte en ekstra spiss på det hele. Det samme gjorde flere av beboerne som kom ut for å hilse på.

Med så gjort fortsatte noen med brødskivesmøring etc. på skolekjøkkenet. De, altså brødskivene, var mange, så godt ut og smakte bra. Marsipankake og andre gode kaker fulgte med.

Vi andre tok en rask tur heim før gudstjenesten kl. 11.00. 1. maigudtjenesten er også tradisjon, og sokneprest Signe Elisabeth Kvåle åpnet med å si sa hun var glad for denne tradisjonen. Temaet for gudstjenesten var: -Fellesskap er styrke, og Signe presiserte at det å bidra til likestilling, likeverd og rettferdig fordeling er viktig og riktig, også for kirken. Øystein Fossholt takket og overrakte blomster fra Hedalen Arbeiderlag , og soknepresten kvitterte med å ønske velkommen tilbake.
 


1. maitoget, med Hedalen musikkorps i spissen, gikk fra skolen til Hedalsheimen før man snudde sørover. Litt forskjell skal det være på 1. og 17. mai, så i stedet for å snu på Bautahagen, benyttet man parkeringsplassen ved Joker til det formål. Toget ble etter hvert ganske langt og variert. Noen deltakere er pensjonister, andre ligger enn så lenge i barnevogn, og andre er et sted imellom på aldersstigen.

 Arrangement på skolen begynte med allsang: «Internasjonalen»- som seg hør og bør en 1. mai. Deretter ønsket leder i Hedalen Arbeiderlag, Tone Liss Birkelund, alle hjertelig velkommen og fortalte hva som skulle skje videre. Styremedlem i Sør-Aurdal Arbeiderparti og leder i Valdres AUF, Ole Kristian Kamben fikk så ordet. Ole Kristian holdt en engasjert og engasjerende appell og kom bl.a. inn på den utryggheten som mange opplever. Arbeidsledigheten er større enn den har vært på 25 år, og 70 000 unge står uten arbeidsplass eller skoleplass. «Arbeid for alle», og trygghet på arbeidsplassen har vært og er Arbeiderpartiets fremste målsetting, sa AUF-lederen.

Dagens hovedtaler: ordfører i Nord- Aurdal, Inger Torun Klosbøle, har solide røtter i Hedalen og åpnet med si at hun var kommet tilbake til barndommens ferieparadis. Forsamlinga fikk deretter høre en velformulert og innholdsrik tale om aktuelle spørsmål i Valdres, Norge og verden utenfor. Hele talen kan du lese her.

Hedalen Sangkor, ledet av Kjell Ivar Vestrom, framførte tre sanger. Den siste ble brukt i minnemarkeringa etter de som ble drept på Utøya 22. juli 2011.
Traktementet var, som før sagt, meget bra. Folk kunne kjøpe lodd, og noen heldiggriser vant. Vi nevner at fruktkorga slo følge med Harry Brenden, trofast veteran i Hedalen Arbeiderlag, og at 4-år gamle Ola Fossholt, ennå litt for ung for både arbeiderlaget og AUF, vant røde roser.

Noen rydda. Andre fulgte oppfordringa om å fortsette feiringa på fellesarrangementet på Fagernes, og alle var enige om at det hadde vært en fin dag.