Sist oppdatert: 29.05.2017 22:01

Store utbyggingsprosjekter skaper utfordringer

  Sør-Aurdalhallen kan bli dyrere en vedtatt budsjett, og utbygging av brannstasjon i Bagn kan presse seg fram.

Etter det Hedalen.no forstår, er det i tillegg uenighet i hvordan man skal tolke budsjettvedtaket om Sør-Aurdalhallen fra 6. desember 2016. Ordføreren mener vedtatt utbyggingsramme er på 140 millioner kroner, mens andre hevder at vedtaket har en kostnadsramme på 135,5 millioner.

Den siste informasjonen kommunen har fått, viser at begge disse rammene kan bli overskredet. Det gjør at ordfører Kåre Helland har bestilt en egen sak om prosjektet til kommunestyret 22. juni.

Avisa Valdres skrev at formannskapet har vedtatt utbygging av brannstasjon på Bagn. Dette er ikke riktig. Vedtaket lyder slik:

  1. Formannskapet vil ta en befaring på brannstasjonen og på aktuelle tomter.
     
  2. Formannskapet ber administrasjonen utrede praktiske og økonomiske forhold knyttet til valg av tomt for brannstasjon i Bagn. Vurderingene legges fram som sak i løpet av høsten 2017.

Ordfører Helland opplyser at bygging av ny brannstasjon på Bagn vil koste minst 10 millioner kroner. Brannstasjonen er inne i økonomiplanen for 2020. Kommunestyret kan forsere denne utbyggingen. Da må et nytt vedtak til.