Sist oppdatert: 30.05.2017 14:15

Bagn brannstasjon

  ARNE HEIMESTØL

Saken om lokalisering av Bagn brannstasjon ble behandlet av formannskapet tirsdag 23. mai. Hedalen.no har stilt saksbehandler Oddleiv Juvkam noen spørsmål.

Vi er kjent med at Hans Erik Sørum hadde tilbudt tomt til framtidig brannstasjon. Hvorfor var ikke dette tatt med i saken til formannskapet?

– Denne tomta er like ved eksisterende brannstasjon. Ved å bygge brannstasjon på denne tomta, må en regne med å kjøre øvre del av Fossvangbakkin. Denne har stigningsforhold som gjør at den ikke er optimal som utrykningsvei fra brannstasjon. Dermed har den ikke vært med i vurderingene videre.

Hvilke tomter er det formannskapet nå skal vurdere?

– Formannskapet vedtok at de ønsker å ta ei befaring på eksisterende brannstasjon og aktuelle tomter. Det vil da trolig være aktuelt å se på flere tomter enn de fire i saksutgreiinga, bl.a. den omtalte tomta til Sørum.

Har kommunen regnet ut hva en ny brannstasjon vil koste?

Administrasjonen har ikke gjort mye arbeid i prosjektering av ny brannstasjon. Først må ei egna tomt på plass. Men det er tatt utgangspunkt i at det vil kunne være aktuelt med en brannstasjon på ca. 360 m2. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 6,8 mill. kr til brannstasjonen.