Sist oppdatert: 30.05.2017 14:17

Uklarhet om kostnadsramme

  ARNE HEIMESTØL
Det viser seg at det er forskjellige tolkninger av kommunestyrevedtaket 6.12.2016 om kostnadsramme for utbygging av Sør-Aurdalhallen. Oddleiv Juvkam har på oppfordring sendt oss følgende orientering:

Kostnadsramme inntil dette møtet, fra vedtak i juni 2015, var på 120 mill. kr totalt. Fratrukket MVA og tilskudd utgjorde dette en kostnad for kommunen på ca. 73,5 mill. kr.

Da beregningene for prosjektet viste en økning av kostnadene, ble det lagt fram vurderinger av mulige innsparinger for å redusere kostnadene.

Kommunestyret gjorde 6. desember 2016 vedtak om å øke låneramma med inntil 9 mill. kr, samt at en nødvendig tilleggsfinansiering er å benytte 6,5 mill. kr av innestående på ubundet investeringsfond, til sammen kr 15,5 mill. kr.

Etter dette møtet avklarte assisterende rådmann med ordfører at disse 15,5 mill. kr representerte en økning av nettorammen for kommunen, altså at totalkostnaden fratrukket MVA og tilskudd ble økt fra 73,5 mill. kr til 89 mill. kr.

Siden de statlige tilskuddene hadde økt, og det blir mer MVA av en større ramme, økte dermed totalkostnaden fra 120 mill. kr til ca. 139,5 mill. kr, altså med nesten 20 mill. kr.

Administrasjonen beklager hvis dette har skapt uklarhet om hvorvidt vedtaket er tolket riktig.

Bagn, 30. mai 2017
Oddleiv Juvkam
Sør-Aurdal Kommune