Sist oppdatert: 06.05.2017 08:08

– En uvirkelig og uverdig prosess

 

ARNE HEIMESTØL

I et tredsiders oppslag lørdag 6. mai skriver "Valdres" at tidligere rådmann Erland Odden og tjenesteleder Lene Grimsrud forlot jobbene sine etter gransking av rykter.

 

– Vi har aldri hatt et forhold som ikke tåler dagens lys, sier Erland Odden til "Valdres". 

 

Lene Grimsrud jobber nå som prosjektleder i Ringerike kommune for utbyggingsprosjekter innen vann og avløp. Hun kjører gladelig en time hver veg for å få jobbe i en kommune der hennes kvalifikasjoner settes pris på, og der ingen skriver rapporter om hennes påståtte forhold til sjefen.

– Jeg har heldigvis sterk støtte på hjemmebane. Jeg lar meg ikke knekke. Men dette har vært en helt absurd og tøff prosess, sier hun til "Valdres".


Ordføreren bestilte rapport
Grimsrud forteller at det var ordfører Kåre Helland som ledet prosessen som var hovedårsaken til at hun sluttet. Han bestilte en rapport fra kommunerevisjonen. Temaet i denne var habilitet. Til "Valdres" uttaler Odden blant annet dette:

Det er betenkelig med en slik prosess basert på det jeg oppfatter som misunnelse og løse rykter. Rapporten frikjenner oss i forhold til habilitetsgranskingen. Men konkluderer likevel med at vi er et problem som kan løses ved at en eller begge slutter. Behandlingen Lene fikk bl.a. av enkelte kolleger var ille, kommunen hadde virkelig hatt behov for å ta vare på henne og hennes kompetanse på en bedre måte. Jeg opplevde det svært skuffende at ordfører festet mer lit til påstander basert på misunnelse og løse rykter enn på meg, og at han tok mer hensyn til et fåtall i ledergruppa enn det majoriteten ga uttrykk for. Da hjalp det ikke at ass. rådmann Karin Stegarud og andre ga ordføreren skriftlig tilbakemelding om at de ikke ønsket noen slik gransking.

Til ettertanke
Ryktene om denne saken er spredd langt ut over Tingvoll. Oppslaget i "Valdres" bør leses i sin helhet. Hvordan kunne disse ryktene komme ut? Hvorfor har ikke kommunen foretatt seg noe for å korrigere og/eller stoppe dem?