Sist oppdatert: 07.05.2017 18:32

Kommunefakta om Sør-Aurdal

 

ARNE HEIMESTØL

I 2001 var det 3 367 innbyggere i Sør-Aurdal. Ved inngangen til 2017 var innbyggertallet 3 026. Vi har altså blitt 341 færre.


Statistisk sentralbyrå forventer at det skal være 2 967 innbyggere i kommunen i 2030. Innbyggertallet i 2040 forventes å være 2 988. Slår disse tallene til, vil nedgangen i folketallet bli mindre enn den har vært de siste 16 årene.

 

  • Statistisk sentralbyrå har mange andre interessante tall om kommunen vår. Les mer her.