Sist oppdatert: 10.03.2017 06:02

Ny musikkskolerektor på plass

 

ARNE HEIMESTØL

Ole Kristian Nyhagen er godt kjent i musikklivet i Sør-Aurdal. Nå skal han være musikkskolerektor i 30 % stilling. Han fortsetter som dirigent for Bagn og Begnadalen musikkorps
.

 

– Det første jeg ønsker å ta tak i, er å få på plass en fag- og rammeplan for musikkskolen, sier Nyhagen. I stillingsutlysningen som kommunen hadde laget, var ungdomskor nevnt som en mulig ny oppgave. Det er et tiltak den nytilsatte musikkskolerektoren gjerne vil ha på plass. – Jeg håper også at vi kan få til et skolekorps i kommunen. Det kan gjerne ledes av andre enn musikkskolen.

 

– Hvilke tanker har du om samarbeid med andre kulturskoler i Valdres?
 

– Det ser jeg positivt på, sier Nyhagen. – Vi har flere felles utfordringer som vi bør og kan samarbeide om. Dessuten er jeg opptatt av at kulturskolen både skal gi breddtilbud og tilbud til dem som ønsker å utvikle talentene sine i mer krevende oppgaver.

 

De siste årene har Nyhagen jobbet som utøver på trompetinstrumenter, lur og bukkehorn i forskjellige prosjekter. Han er også en drivende dyktig dirigent og inspirator, og samarbeider gjerne med andre aktører.