Sist oppdatert: 17.03.2017 06:18

Turbulent i Sør-Aurdal

 

Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag 9. mars å si opp rådmann Håkon Rydland. Samtidig skrev kommunestyremedlemmene under en taushetserklæring.

 

Avisa Valdres publiserte følgende oppslag om saken 16. mars:

På kommunens hjemmeside skriver ordfører Kåre Helland følgende:

De fleste vil antakelig ha fått med seg de siste dagers medieoppslag om oppsigelse av rådmann Håkon Rydland. Ordføreren vil med dette bekrefte at kommunestyret den 09.03.17 fattet et enstemmig vedtak om å gå til oppsigelse av rådmannen.

Av medieoppslagene registreres det at Rydland selv har gitt uttrykk for sine synspunkt på sakens formaliteter og innhold. Ordfører vil på vegne av kommunestyret be om forståelse for at dette i h.h.t. lovverket er en konfidensiell sak, og at en derfor ikke har anledning til å kommentere Rydlands utspill. Jeg ønsker også å understreke at dette er en krevende tid for hele organisasjonen.

Helland opplyser at kommunen i denne prosessen har hatt, og fortsatt vil ha, kontakt med advokat i Kommunenes sentralforbund.

Lovlighetskontroll?
Det har vært reist spørsmål om innkallingen til kommunestyrets møte 9. mars var lovlig. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder imidlertid ikke i denne saken. I kommunelovens § 59.1. leser vi følgende:

Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll.

Melding til Hedalen.no
Tidlig sist lørdag morgen mottok redaksjonen i Hedalen.no e-post fra Håkon Rydland sendt fra hans privatadresse. Den inneholdt følgende tekst:

Gratulerer med dagen!

Vi har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med Rydland, men har ikke fått svar på verken e-post eller telefon.

Saker rådmannen har skrevet
Etter det vi kan se, har rådmannen skrevet følgende saker til kommunestyret og/eller formannskapet i sin rådmannstid fra 1. august 2016 til i dag: