Sist oppdatert: 18.03.2017 17:00

Bautahaugen samlinger

 

RIGMOR BRENDEN

Rapport fra Styret for stiftelsen Bautahaugen samlinger (som også innebefatter Bergsrud gard og Hedalsmølla.)

Det har snart gått ett år siden årsmøtet 2016, da det nåværende styret ble valgt. Ifølge vedtektene for stiftelsen skal vi innkalle bygdefolket i Hedalen til årsmøte annen hvert år, men vi har lyst til å komme med et tilbakeblikk og en rapport nå i disse årsmøtetider.

Vedtektene sier bl.a. at vi skal føre tilsyn med samlingene. Alle var nye i styret, derfor har vi brukt tid på befaringer. Vi har sett på hus, kart og grenser til de forskjellige eiendommene. Det er store verdier vi er betrodde, og samlingen har flere tusen gjenstander, mye av stor kulturhistorisk verdi. Gjennom alle befaringer og dugnader, har vi hatt uvurderlig hjelp av vaktmesteren, som er ansatt på Bautahaugen.

Etter befaringene har vi utarbeida både lang- og kortsiktige planer for det videre arbeidet. På Bergsrud har vi leietakere, og hytta på fjellet er også leid ut. Styret har bidratt med økonomisk støtte til gravearbeid/ rydding rundt Kroken.

Det var tidligere etablert ei «Bergsrudgruppe», som ville fortsette. Sammen har vi hatt planleggingsmøte og et godt samarbeide. Foreløpig har vi hatt to hele dager med rydding på Fjellstad, og en ny dugnad er planlagt. Det har ellers vært samarbeide om slått og rydding utomhus.

Det var også etablert ei egen arbeidsgruppe for Mølla. Denne gruppa har gjort en stor innsats, og har sikra grunnen/grunnmuren. De har også funnet fram til flere stiftelser som bidrar med midler til prosjektet videre. Kontaktpersonen fra styret har utarbeida konkrete planer, hvor målet faktisk er å få Mølla i drift igjen.

Sammen med Venneforeninga har vi realisert prosjektet «Tilrettelagt gangveg» opp til Bautahaugen. Denne ble til glede for mange. Venneforeninga har bidratt både økonomisk og praktisk, og det er de som skaper liv og trivsel på Bautahaugen. Styret og medlemmer fra Venneforeninga har også hatt fellesdugnad og rydda teinung og tilvekst rundt om på Bautahaugen.

Vi har beslutta å gå i gang med rydding rundt Dammen, og dette arbeidet vil vi begynne med nå i vår. Vi har hele tiden hatt kontakt med Valdresmuseea for faglige råd, og vi har presentert tiltaksplanen for 2017.

Regnskap er ført, og revidert etter vedtektene, og det er utarbeidet budsjett for 2017. Styret er svært takknemlige for all frivillig innsats. Vi ser fram til et nytt, spennende år, og årsmøte i mars 2018.