Sist oppdatert: 20.03.2017 14:28

Valdres Folkemuseum
Smikurs for ungdommer

 

ELLEN SKRINDE ØVERBY
 

For tredje gang samler Valdresmusea ungdommer fra 13 år og oppover til kurs i smiing. Dette er et populært kurs, og i år er det deltakere fra Hedalen i sør til Vang i nord. Noen er med for første gang, andre har deltatt på kurs før. Fra Hedalen har Magnus Øverby vært med.

Kurset har foregått på tre kvelder, og blir avslutta neste lørdag. Da har ungdommene fått 18 timers kurs i smiing, med kyndig instruktør og smed Knut Olav Dokken. Etter lyden å dømme har det vært full innsats i den nye smia til Valdres Folkemuseum, og mange fine produkter har det blitt.

 

Om ungdommene har tenkt seg en karriere innen smedfaget eller ikke, er dette uansett en fin kunnskap å ha med seg videre i livet. Og i vår digitale verden er det kanskje ekstra verdifullt å lære et gammelt håndverk og kunne skape noe sjøl, og til og med tåle å bli litt svart på hendene?

 


I full gang første kvelden

 


Magnus ved ambolten

 

Magnus Øverby, Timann Svennæs, Lars Erik Viste, Anders Lihagen. Sondre Grythe Gjevre, Erik A. Kvam, Odne Melbybråten Rognås, Sindre Bondli Sletten og instruktør Knut Olav DokkenKnut Olav Doken og Magnus finstuderer malen

 


Magnus ved essa. Varmt!

 


Ferdige produkt Magnus laga etter to kvelder med kurs