Sist oppdatert: 21.03.2017 17:27

Barna er vår fremtid

 

ROGER KJENSRUD

Det er vår! Syklene blir hentet ut fra låven, skiene sklir sine siste turer i våt påskeklar snø, og fotballskoa blir knyttet – klar for en ny sesong. Dette skildrer det meste av fritida til min og bygdas familier. Barna ivrer etter aktiviteter og av de tilbudene Hedalen har å tilby, så skulle gjerne døgnet vært utvidet for å få med seg enda mer av det som skjer!

Barn, unge og eldre i aktivitet er det vi vil ha så dette er jo helt perfekt. Men i bakgrunnen av all aktiviteten ligger jobben for å skape tilbudene, holde det i gang og sørge for gode opplevelser!

En hektisk periode med årsmøter er i ferd med å ta slutt. Når telefonen har kommet fra valgkomiteen, så er det nok mange som tenker og svarer: ”Nei, du det kan jeg nok ikke, for jeg har så mye å gjøre ” eller ” ” Nei, du det har jeg ikke greie på, så det kan jeg nok ikke”… Heldigvis får man også svarene
” Ja, det har jeg lyst til å bidra med, så det er greit… ” 

Det kan hende jeg tråkker noen på tærne her, men budskapet jeg ønsker å få frem, er at enda flere bør ta sitt ansvar og bidra i organisering, dette ikke minst for å avlaste de som gang på gang sier ja, men aller mest for å kjenne på gleden det gir å bidra til å opprettholde og utvikle aktiviteten.

 

Om man i utgangspunktet ikke er sikker på hvordan vervet fungerer, fins det alltids noen som har vært før deg som hjelper deg inn i rollen. Som leder av fotballgruppa i to år har jeg kjent på alle disse følelsene, det minnet som har satt seg absolutt mest fast på hjernen er en sommerkveld i 2016. Den kvelden var ca. 100 glade og ivrige fotballspillere i aksjon – vel 200 stk med smått og stort myldret rundt på Hedalen stadion, og et nytt klubbhus var i sentrum for de som ønsket en is, kaffe eller vaffel. Stoltheten jeg følte som leder og deltaker i fotballgruppa den kvelden, veide opp for alt arbeidet som er lagt ned disse to årene. Og så en liten vervekampanje: Jobben som leder i fotballgruppa står åpen, så kast deg på og bli den neste heldige bidragsyteren!

Igjen har nye styrer blitt valgt, og nye og gamle medlemmer i forskjellige foreninger har igjen trådt inn i sine verv. Takk til foreningslivet og muligheten dere gir våre barn til å vokse opp i et sunt, inkluderende og begivenhetsrikt samfunn.

I uttrykket ”Barna er vår fremtid ” ligger mye. Det jeg har lyst til å sette fokus på nå, er når barna blir ungdom. Etter mange år med det vi kaller usikkerhet og driftstilpasninger i kommunen har jeg stilt meg spørsmålet: Hva har vi å tilby våre barn for å kunne råde dem til å flytte tilbake til denne verdifulle bygda? Etter mange tanker var svaret for meg ganske enkelt: DET MESTE – OM VI TØR!

Jeg sier ” det meste”, for ”alt” er det ingen steder for meg bekjent som har. Som dere har lest i teksten over, så er det flust med foreningsliv og aktiviteter, så ungdommens store spørsmål er hva skal vi jobbe med hvis vi flytter tilbake?

Spørsmålet forstår jeg godt, for det har vært slik lenge at man tror man må være håndverker eller helsearbeider for å ha jobb i Hedalen. Ser man på oversikten over bygdas bedrifter, finner man fort ut at det er utrolig mange forskjellige yrkesgrupper å velge mellom. OG det beste av alt er at vi også har muligheter til å etablere noe nytt, noe som pr i dag ikke driftes i bygda.

I en verden med høyteknologiske løsninger er det muligheter til det meste. Ideene må komme, og investeringslysten må være der. Jeg mener tiden er inne for å satse, satse på barna og ungdommen. Vi som kaller oss voksne eller gamle, kan ikke lene oss tilbake og tenke at ting går sin gang. Vi må være på tå hev og være offensive, bidra med kompetanse og investere i bedrifter og arbeidsplasser som hjelper barna til å føle tilknytning til næringslivet. De må inkluderes tidlig gjennom utplasseringer i skole, helge- /kveldsjobber og jobb i ferier.

 

Mange er betenkt med å tilby arbeidsplass til unge, men ønsker vi disse tilbake i bygda som arbeidstakere, bidragsytere og næringsutviklere, må vi tørre å ta dem tidlig inn i varmen og gi dem den tilliten de trenger. Den tilliten har jeg selv fått som ung, og i dag er jeg vel etablert i bygd, foreningsliv og næringsliv. Takk til dere som ga meg tillit, noe jeg ønsker å ta med meg og gi til dagens og fremtidens ungdom!
 
Hedalen er en bygd med store utviklingsmuligheter. Jeg kunne skrevet masse om dette, men sentrumsutvikling, næringsutvikling og utvikling av fjellet, der det ligger mange nye tomteområder med gode muligheter, er mye av nøkkelen til satsingsområdene. En satsing vi må gjøre for barna.

Uansett tilknytning til bygda om du så er utflytta, innflytta, oppvokst, hytteeier eller politiker kan du være med å bidra. Bidra i fellesskap for å stadig utvikle og opprettholde det gode liv Hedalen har å tilby. Om vi legger ned gode investeringer og godt arbeid i utvikling, vil vi møte en lys fremtid der bygda og kommunen vil stå sterkt.

Vi kan ikke være redde for å investere, investere for ungdommen og barna. Jeg er sikker på at avkastningen vil bli høy. Vi trenger dem, barna er vår fremtid!