Sist oppdatert: 28.03.2017 06:47

Lite vann i Vassfaret

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ANNE-MARGRETHE WILTER
 

– Og det er helt naturlig på denne årstida. Damlukene settes om høsten, og vannet slippes ut  når Foreningen til Begnavassdragets Regulering ber om det.


Det er vannstanden i Sperillen som avgjør når vannet skal slippes gjennom lukene.

 

Samarbeidet med FBR er viktig for Vassfarvegen. Dette gir inntekter som bidrar til vedlikehold på den 18 km lange strekningen som er åpen for trafikk hele året. Den andre hovedvegen som får tilskudd, er vegen fra Reset til Strøsdammen. Har en økonomi til det, gir elvekassa også et beskjedent tilskudd til vedlikehold utført på andre bilveger i selve Vassfaret som frakter tømmer/har tømmertransport.

 

Vi legger til at elektronisk bom ved inngangen til Vassfaret vil være på plass i løpet av våren. Erfaringsmessig bidrar slike tiltak til økte inntekter. – Det vil bli mulig å kjøpe årskort, opplyser kasserer i Vassfaret elvekasse, Bjarne Berg. Elvekassas hovedformålet er å ta vare på kulturminner i Vassfaret.