Sist oppdatert: 31.03.2017 17:08

Stor interesse for rådmannssaken

 

ARNE HEIMESTØL
Ordfører Kåre Helland kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 20. april. Kontrollutvalget møtes samme dag.

 

– Det vil bli gitt en orientering om oppsigelsessaken. Dette vil skje i lukket møte. Vi kommer også til å behandle flere saker, og innkalling sendes ut i løpet av kommende uke, opplyser ordfører Kåre Helland.

 

Brøt kommuneloven
Kommunal Rapport har et større oppslag om rådmannssaken fredag.
– Sør-Aurdal kommune brøt kommuneloven da den sa opp rådmannen, ifølge jussprofessor Jan Fridtjof Bernt. – Å journalføre møteinnkallingen i postlisten, er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav om kunngjøring, sier han. – Hvis man ikke rekker å kunngjøre møtet i avisa, må det i alle fall kunngjøres på kommunens hjemmeside.

 

Ordfører Helland viser til at han fulgte rådene han fikk fra advokat i KS da han kalte inn til kommunestyremøtet torsdag 9. mars. Det var i dette møtet det ble enstemmig vedtatt å si rådmann Håkon Rydland opp.

 

Kontrollutvalget skal se på saken

Vi har mottatt denne e-posten fra Reidar Schlytter. Han er leder i kontrollutvalget i Sør-Aurdal kommune.

Hei, viser til tlf. samtale i dag med henvisning til artikkel i Kommunal Rapport «Brøt loven da de sa opp rådmann». Som nevnt ble saken behandlet som «hastesak», og innkallingen ble sendt med høvelig varsel om at det dreide seg om en personalsak.

Ved møtestart orienterte ordfører om saken, kort frist for innkalling m.m. Med bakgrunn i orienteringen fra ordfører, som hadde rådført seg med KS advokat, vedtok kommunestyret enstemmig godkjenning av innkallingen.

I ettertid ser jeg at media, inkl. Kommunal Rapport, er svært opptatt av om innkallingen til møtet er foretatt iht. kommunelovens bestemmelser jf. kap 6. Saksbehandling i folkevalgte organer, er overholdt. Hva som kreves for at kunngjøring skal være tilstrekkelig, vil kunne variere noe med at dette var en spesiell sak (personalsak), og at det hastet med å behandle saken innen en bestemt frist.

Som kjent kan ikke Kontrollutvalget overprøve politiske vedtak, heller ikke hensiktmessigheten av vedtak som er fattet. Spørsmål om kommunen har brutt kommunelovens bestemmelser jf. kap. 6 Saksbehandling i folkevalgte organer, skal Kontrollutvalget i Sør-Aurdal behandle/drøfte på første møte i Kontrollutvalget, som er planlagt til torsdag 20.04.17.