Sist oppdatert: 09.03.2017 05:34

– Hva gjør vi med Maren?

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: TONE KJENSRUD OG BARNEOMBUDET

– God spesialundervisning sikrer at elever når sitt fulle potensiale – at de lærer, trives, utvikler selvtillit og troen på seg selv, og den gir dem muligheten til å nå drømmene sine i fremtiden, sier Barneombudet, som har laget film om Maren som går på Hedalen barne- og ungdomsskole.

 


Barneombud Anne Lindbo, Maren Tine Kulterud og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

 

Maren Kulterud er et barn med autisme. Den diagnosen fikk hun da hun var tre år. I alle år har hun blitt fulgt tett opp – først av ansatte i barnehagen – seinere av lærere, assistenter og rektorer på skolen i Hedalen. Pedagogisk psykologisk tjeneste, habiliteringstjenesten, tilrettelagte tjenester i Sør-Aurdal kommune – og ikke minst foreldrene har samarbeidet tett med barnehage og skole. I sum har dette bidratt sterkt til at Maren i dag fungerer godt og trives i 9. klassen hun går i.


Filmen om Maren
Så vellykket har tilretteleggingen for Maren vært at Barneombudet har laget film om henne. "Hva gjør vi med Maren?" er et eksempel på hva som kan gjøres hvis alle krefter jobber sammen mot et felles mål, nemlig god læring og inkludering i et godt klassefelleskap.
 

 
Filmen "Hva gjør vi med Maren?"

 

Fagdag
Mandag 6. mars ble Barneombudets fagrapport 2017, "Uten mål og mening?" presentert på en fagdag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Til stede var blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, barneombud Anne Lindbo, professor Peder Haug fra Høgskolen i Volda – men også 9. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole, som var invitert til å være med da filmen om Maren ble lansert.


Rapporten ble høytidlig overlevert til kunnskapsministeren av Anne Lindbo, seniorrådgiver Morten Hendis gjorde dypdykk i den, og forsker Peder Haug fra Høgskulen i Volda rapporterte fra det stor forskningsprosjektet SPEED, om hva som virker, og ikke virker, innen spesialundervisningen.

 


9. klasse sammen med seniorrådgiver Morten Hendis,
barneombud Anne Lindboe og spesialpedagog Tone Kjensrud og kontaktlærer Lisbeth Garli

 

Vil ha økt kvalitet på spesialundervisningen
– Både forskning og praksis har vist at mulighetene for å gi elevene et godt læringsutbytte er større i spesialundervisningen enn i den ordinære undervisningen. Dette forutsetter imidlertid at undervisningen gis av lærere med riktig kompetanse, at man har høye forventninger til eleven, og at innhold og organisering er tilrettelagt elevens behov, skriver Barneombudet, som også hadde laget film om Daniel, en elev som ikke kunne vise til like gode erfaringer som Maren og hennes foresatte.

– Noen skoler og kommuner får det til. Det finnes eksempler på elever som trives på skolen og har godt utbytte av spesialundervisningen. Mulighetene for å lykkes i spesialundervisningen er stor.

 

 
Her kan du se film fra Barneombudets dag der temaet var spesialundervisning i skolen.

 

 

Tjenesteleder for oppvest og kultur er imponert
– Sør-Aurdal kommune er meget stolt over at Barneombudet velger å trekke fram kommunen som et godt eksempel på spesialundervisning som fungerer til det beste for eleven, sier tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven.
– Det er lagt ned et omfattende arbeid rundt eleven, og vi har hatt et velfungerende, tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester og andre eksterne instanser.

  • Vi har dedikerte og faglig dyktige medarbeidere

  • Barnehagen og skolen har hatt et godt og tett samarbeid med hjemmet

  • Det har vært et stabilt team rundt eleven fra barnehagen og fram til i dag

  • Arbeidet har vært målrettet og det er tenkt langsiktig

  • Barnehagen og skolen har hatt fokus på inkludering

Hedalen barne- og ungdomsskole har opparbeidet mye kompetanse i arbeidet med Maren, noe vi vil nytte i det videre arbeidet med andre elever i kommunen som har behov for spesialundervisning. Vi er mektig imponert over hva Maren har oppnådd!

 

 


Tone og Maren på fagdag